“Qoşa qanad: VI Fizika və lirika konfransı”nın iştirakçıları YT Parkın istehsal prosesi ilə tanış olublar