İkinci xüsusi şöbənin iclasında Azərbaycanda ordu quruculuğundan danışılıb