Azərbaycan–İtaliya elmi seminarının iştirakçıları AMEA YT Parkın məhsulları barədə məlumatlandırılıb