Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsinin əlaqələndirmə bölməsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bu layihənin icrası üzrə tərəfdaş strukturlarla əməkdaşlığın aparılması və prosesin fasiləsiz-liyini təmin etmək üçün mütəmadi əlaqələrin saxlanması
Əsas elmi nəticələri