Təcrübə-Sənaye zavodu

 

Veb-sayt www.amea-tsz.az   
Ünvan AZ1032, Bakı ş., Xətai rayonu, Əhmədli şossesi, 622-ci küçə, ev 9 
Tel. (+994 12) 3709634 
Faks (+994 12) 3709635 
Elektron poçtu

amea.tsz@gmail.com

Direktor

Vasif Bilal oğlu Abbasov

(+994 12) 3760211

E-poçt: vasifabbasov.tsz@gmail.com

Direktor müavinləri

Namiq Telman oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 3765648
Yaranma tarixi  Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 24.05.1974-cü il tarixli 203 saylı və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 07.06.1974-cü il tarixli sərəncamları ilə Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Əhmədli Eksperimental Bazası əsasında yaradılmışdır 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Elmlə istehsalat arasında birbaşa əlaqənin yaradılması, təcrübə və təcrübə-sənaye miqyasında yeni innovasiyalı texnoloji proseslərin cəlb edilməsi, mənimsənilməsi, və bu texnoloji proseslər əsasında neft-kimya və digər texniki təyinatlı məhsulların, təcrübə partiyalarının geniş istehsalı və satışı.

AMEA İnstitutları və Azərbaycanın  digər elm və təhsil müəssisələrindən daxil olmuş sifarişlər əsasında birgə elmi-tədqiqat və elmi-təcrübə işlərinin aparılması, alınmış nəticələr əsasında yeni texniki təyinatlı məhsulların təcrübə partiyalarının istehsalının və satışının təşkili

Əsas elmi nəticələr Azərbaycan və MDB-nin 20-dən çox elm və təhsil müəssisələri ilə geniş elmi texniki əlaqələr qurulmuş, əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmış, çoxlu sayda pilot, təcrübə, təcrübə-sənaye qurğuları və sahələri yaradılmış, onlarla yeni texnologiyalar təcrübə-sənaye miqyasında mənimsənilərək Respublikanın iri sənaye müəssisələrində tətbiq olunmuşdur. Elmi nəticələr barədə çoxlu sayda elmi məqalələr yazılmış və patentlər alınmışdır.

Zavodda elmi-təcrübə işləri ilə yanaşı Azərbaycanda profil müəssisələr tərəfindən istehsal olunmayan, lakin böyük təlabat duyulan yağların (M-16B2, M-14B2, M-10Г2, niqrol, ox yağları, KS-19 və s.) istehsalının texnoloji prosesləri zavodda mövcuddur. Son illərdə TSZ-də aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsində sulfolaşdırılmışmış bitki yağları əsasında dünyada analoqu olmayan texnologiya üzrə yeni nəsil universal kompleks sürtkü materialı alınmışdır.Əsas texniki göstəricilərinə görə bu sürtkü növü öz analoqlarını (solidol, litol-24, ЛЗ-ЦНИИ,ЦИАТИМ-201 və s.) üstələyir.

Ondan başqa zavodumuz superplastifikatorlar, inhibitorlar, deemulqatorlar, lak-boya maddələri, azot, karbon qazları, neft-kimya məhsullarının istehsalı ilə məşğul olmuşdur.

İşçilərinin ümumi sayı 83 
Struktur bölmələri İqtisadiyyat  şöbəsi

İstehsalat-texnoloji şöbə

Kadrlar və dəftərxana-təsərrüfat şöbəsi

Təhlükəsizlik texnikası, yanğın təhlükəsizliyi, əməyin mühafizəsi və mülki-müdafiə  şöbəsi

1 saylı texnoloji sex

2 saylı texnoloji sex

3 saylı texnoloji sex

4 saylı texnoloji sex

Eksperimental-mexaniki sex

Elektrik təchizatı sexi

Zavod elmi-tədqiqat sınaq laboratoriyası

Marketinq qrupu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Süleymanov Süleyman

Bloxin Roman

Məmmədəliyev Orxan

Zəkiyev Arif

Abdullayev Rövşən

Soltanov Sənan

Qaçayev Tehran

Əlibəyli Emin

Rəşad Quliyev 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Rüstəmov Səxavət

Zülfüqarov Həmid İdris oğlu

Əliyeva Almas Abbas qızı

Soltanov Əsəd Əkbər oğlu

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Süleymanov Süleyman Rəhman oğlu 
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları