Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu

 

Anadan olduğu yer Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi
Təvəllüdü 01.05.1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2417.01

Botanika

Abşeronda yayda və payızda çiçəkləyən bəzi dekorativ ağac və kol növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

103


30


12


 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Bitkilərin introduksiyasında GİS texnologiyalarından istifadə olunmaqla modelləşdirilmə vasitəsilə onların daha geniş ərazilərdə becərilməsi məqsədilə proqnozlaşdırılma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Azərbaycanda yayılmış bəzi ağac və kol növlərinin dendroxronoloji və dendroekoloji tətqiqi aparılmışdır. Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin qeyri-ənənəvi üsullarla təyin edilməsi üçün rəqəmsal və hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarları tərtib və tətbiq edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Texnogen çirklənmənin meşə bitkilərinə təsiri. Artvin Coruh Universitetinin Meşəçilik Fakültəsinin Jurnalı, cild.11, №1, s. 19-26 (2010) (həmmüəlliflə)

2. Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin təyinində politomik təyinat açarlarının istifadəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, cild. LXVIII, №5, s. 58-67 (2012) (həmmüəlliflə

3. Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) introduksiyasında CİS texnologiyalarının tətbiqi. Azərbaycan MEA Biologiya Elmləri Bölməsinin Xəbərləri. cild. 67, № 3, s. 31-37 (2012)

4. Şamların taksonomiyası, biomorfoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. – Bakı: Elm, 72 s. (2013) (həmmüəlliflə)

5. Geographic variation in nrDNA and four cpDNAs sequences of Juniperus excelsa and J. polycarpos in Greece, Turkey. Lebanon and Azerbaijan Phytologia, 2014, 96 (2),p.89-95.( in a co-authorship)

6.The Reforestation of the Greater Caucasus Beech Forests’ Meadow and the Glades. Eastern European Scientific Journal, Ausgabe 6-2015. p.20-26. Yahyayev Ajdyn B., Safarova Elmira P

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı Elmi Şurasının sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40
Vəzifəsi Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru 
Xidməti tel. (+994 12) 5024321
Mobil tel. (+994 50) 3856224
Ev tel. (+994 12) 4343595
Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu

v.farzaliyev@yahoo.co.uk