Qasımova Aidə Şahlar qızı

 

Anadan olduğu yer Ağdam şəhəri    
Təvəllüdü 02.07.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5718.01

Dünya ədəbiyyatı

Ərəb ədəbiyyatında məqamə janrının yaranması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Quran qissələri XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının ideya-bədii qaynaqlarından biri kimi  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

92

 

18


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında Qurani Kərimlə bağlı iqtibas və təlmihləri araşdırmışam.

Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyətini xarici ölkələrdə təbliğ etmişəm.

Yel,Villanova, Kembric, Oksford və b. universitetlərdə keçirilən konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişəm. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Quran qissələri XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının ideya-bədii qaynaqlarından biri kimi  (monoqrafiya) BDU nəşriyyatı, 1988, “Nurlan” nəşriyyatı, 2005.

2. Арабская средневековая плутовская новелла (монография),  Эльм, 2007

3. Füzuli yaradıcılığında Quran rəvayətləri (monoqrafiya), BDU nəşriyyatı, 1995

4. Cahiliyyət ərəblərinin əqli-mənəvi durumu (monoqrafiya), Elm, 2007

5. Navabiğ Nahdat əl- İsləm (dərs vəsaiti, ərəbcə), İdrak, 2013.

6. Məhəmməd peyğəmbərin meracı (kitab), Yazıçı, 1994

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. The Islamic Manuscript Association  (Böyük Britaniya)

2. İbn Rüşd jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (Hollandiya)

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində professor
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Əbdül-Əziz Səud əl-Babtinin “İmam Buxarinin nəvələri üçün” mükafatı

2. Açıq Cəmiyyət fondunun Global Faculty qrantı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Vəzifəsi Ədəbi mərasimlər, ictimaiyyətlə iş və nəşrlər şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aida-shahlar@mail.ru