Mikayılov Tofiq Kərrar oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam ş.  
Təvəllüdü 15.01.1931 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2429.01                                                                      

Parazitologiya

“Kür çayı vətəgə balıqlarının parazit faunası” 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2429.01                                                                        

 Parazitologiya

“Azərbaycanın su hövzələrində balıqların     parazitləri”  (növ tərkibi, dinamikası, mənşəyi) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

205

 

54 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

26

 

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycanın su hövzələrində balıqların parazit faunasını ilk dəfə tədqiq etmiş, parazitlərin növ tərkibi, ekologiyası, zoocoğrafiyası və tarixən formlaşması yolları araşdırılmış, yüzlərlə növ ilk dəfə Respublika faunası, 2 cins, 26 növ elm üçün yeni təsvir edilmişdir.

2. 1972ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda “Su heyvanlarının parazitləri” laboratoriyasını təşkil etmiş, Respublikada müxtəlif mənşəli və ekoloji durumlu su hövzələrində geniş miqyaslı kompleks parazitosenoloji tədqiqatlar aparmışdır.

3. Yaxın və Uzaq Xaricdə tanınan Azərbaycan Hidroparazitiloqlar elmi məktəbi yaratmışdır.

4. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda “Balıq xəstəlikləri” laboratoriyasının təşkili, mövzuların seçilməsi və elmi kadrların hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Mikayılov T.K. Azərbaycanın su hövzələrinin balıq parazitləri (sistematika, dinakimka, mənşəi). Bakı, Elm, 1975, 296 s.

2. Mikayılov T.K., Kuraşvili B.E., Qolebaşvili İ.V. SSR sərhədləri daxilində Kür çayı hövzəsi balıqlarının parazit faunası. Tiflis, Metsnireba, 1981, 260 s.

3. Mikayılov T.K., İbrahimov Ş.R. Lənkəran təbii vilayətinin su hövzələrində balıq paazitlərinin ekologiya və zoocoğrafiyası. Bakı, Elm, 1980b, 115 s.

4. Mikayılov T.K. və b. Rusca – Azərbaycanca Zooloji terminlər lüğəti. Bakı, Elm, 2005, 503 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  REA akedemik K.İ. Skryabin adına medalın təltifi üzrə ekspert komissiyasının üzvü seçilmişdir.
Pedaqoji fəaliyyəti 1970-71 –ci illərdə ADPU –nun Zoologiya kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı

2. Əməkdə fərqlənmə medalı

3. “Tərəqqi” medalı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya institutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasov küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397327 
Mobil tel. (+994 50) 6419983 
Ev tel. (+994 12) 5385442 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu

mikailov.t.k@mail.ru