Hüseynov Mahir Əli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.   
Təvəllüdü 25.02.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2429.01

Parazitologiya

Xəzər dənizinin Dəvəçi limanı və Kiçik Gızıl-Ağac körfəzində balıq və amfibilərin ibtidai qan parazitləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2429.01

Parazitologiya

Azərbaycanda baliq, amfibi və su reptililərinin ibtidaiqan parazitləri (fauna, sistematika, ekologiya və biologiya) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46


24


5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1984 ildən 2008 ilədək Azərbaycanın 15 su hövzəsində onurğalı heyvanların 3 sinfinə, 15 fəsilinə, 47 növünə və yarımnövünə aid 4299 fərd və bir hibrid, həmçinin Piscicola geometra zəlisinin 380, Hemiclepsis marginata zəlisinin isə 123 fərdi parazitoloji yarma yolu ilə analiz edilmişdir. Azərbaycanın su hövzələrində 20 növ ibtidai qan paraziti qeydə alınmışdır. Bunlardan 14-ü Trypanosoma cinsinə, 4–ü Cryptobia cinsinə, 1-i Hepatozoon cinsinə, 1–i Haemogregarina cinsinə, bir növ isə Filaria cinsinə aiddir. İki tripanosom növü elm üçün yenidir, 18 qan paraziti növü Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilir. Trypanosoma və Cryptobia cinslərinin bütün tapılan növlərinin politomik təyinatı tərtib edilmişdir.

İlk dəfə olaraq Hemiclepsis marginata zəlisinin orqanizmində Pelophylax ridibundus göl qurbağasının paraziti olan Trypanosom aneveulemai-reinin çoxalması müşahidə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Xaybulayev K.X., Hüseynov M.Ə. Karp və lil balığının olan trypanosoma (Trypanosoma) və kriptobiyanın (Cryptobia) inkişafının Piscicola geometra zəlisində öyrənilməsi. // Parazitologiya”, cild XIX, bur. 1, 1985, səh. 75-77.

2. Hüseynov M.Ə. Xəzər Dənizinin Dəvəçi limanında göl qurbağasının qanından 2 yeni trypanosom növü tapılmışdır. // Parazitologiya”, cild 22, bur. 6, 1988, səh. 506-508.

3. S.Y. Utevsky, A.I. Zinenko, A.A. Atemasov, M.A. Huseynov, O.M.Utevska and A.Y.Utevsky. Tibb zəlisinin (genus Hirudo) İberia yarımadası, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılması haqqında yeni məlumat. // Lauterbornia 65: D-86424 Dinkelscherben, 2008-11-15, səh. 119-130.

4 Hüseynov M.Ə. Göl qurbağası Pelophylax ridibundus – nın qan paraziti olan Trypanosoma neveulemaire - nın həyat siklinin Hemiclepsis marginata zəlisində öyrənilməsi. // V.M.Karazin adına Xarkov Dövlət Universitetinin “Xəbərləri” № 971, bur. 14, 2011, səh. 103-111.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Ukraynanın Zaporojye Dövlət Universitetinin “Vestnik” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397173 
Mobil tel. (+994 50) 3294783
Ev tel. (+994 12) 4937468 
Faks  
Elektron poçtu

gus_mair@mail.ru