Qayıbova Həmidə Davud qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı, Azərbaycan   
Təvəllüdü 23.01.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.17

Sitologiya

Əsas sahibləri Azərbaycanın müxtəlif ekoloji şəraitində yaşayan bəzi gəmiricilər olan koksidilərin həyat siklinin müqayisəli sitokimyəvi tədqiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2429.01

Parazitologiya

Azərbaycanda heyvanların koksidiləri (Coccidia, Sporozoa) və onların həyat dövriyyələrinin morfofunksional xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

41

11 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Hüceyrə biokimyası (sitokimya) metodları ilə gəmiricilər və kənd təsərüfatı heyvanlarının hüceyrədaxili ibtidai parazitləri olan Eimeria и Sarcocystis cinslərinə aid olan koksidilərin inkişaflarının endogen mərhələlərinin metobolizmi tədqiq edilmişdir. Azərbaycanda heyvanlarda ilk dəfə olaraq insanın şərti-patogen opportunistik infeksiyalarının törədiciləri olan Cryptosporidium cinsinə aid olan bağırsaq koksidiləri aşkar edilmişdir. Sahibin yaşından, ilin fəslindən və şaquli qurşaqlar üzrə yayılmasından asılı olaraq müxtəlif heyvanların koksidilərlə yoluxmasının ekstensivliyi ve intensivliyi öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Sarkosporidilərin (Sarcocystis, Sporozoa, Apicomplexa) iki növündə əzələ sistalarında maddələrin ötürülməsinin yolları // Sitologiya, 1993, t.35, №4, с.134 -138. (А.İ. Radcenko ilə birgə), (rus dilində).

2. Azərbaycan heyvanlar aləmi I cildində fəsil: «İbtidailər Yarımaləmi – Protozoa». s.5-11. «Apikompleksa– Apicomplexa tipi». s. 36-67.Bakı, Elm,1995. (M.Ə.Musayev ilə birgə) (rus dilində).

3. Buynuzlu heyvanların sarkosporidilərlə yoluxması və parazitlərin növ tərkibinin dəqiqləşdirilməsi problemləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası. 2001, №1-3, s. 74-85. (rus dilində).

4. Azərbaycanda heyvanların kriptosporidiləri (Cryptosporidium, Coccidia, Apicomplexa) və onların növlərinin identifikasiyasına yanaşmanın müasir şərhi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası. 2004, №3-4, s. 102-118. (rus dilində).

5. Azərbaycanın su hövzələrində göl qurbağalarının Pelophylax ridibundus qan parazitləri // V.N.Karazin adına Xarkov Milli Universitetinin Xəbərləri. Biologiya seriyası, 2010, buraxılış 12, №920, s. 54-60 (S.O. Mamedova ilə birgə) (rus dilində)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1968-1991-ci illər ərzində Ümumittifaq Protozooloqlar Cəmiyyətinin üzvü və 1975-1991-ci illər ərzində Ümumittifaq Protozooloqlar Cəmiyyətinin Azərbaycan MEA Zoologiya institutu üzrə elmi katibi olmuşdur.

2000-ci ildə : 1) ««ZOO»- Bakı zooparkında heyvanların saxlanılma şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflərin hazırlanması» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur (ISAR/Azerbaijan fondunun maaliyyə dəstəyi ilə)

2) «Parazitlərə yox!» layihəsinin menedceri olmuşdur. (ISAR/Azerbaijan fondunun maaliyyə dəstəyi ilə)

2006-2007- «İİV – assosiasiya olunmuş protozoy patogenlərin vəhşi  və sinantrop gəmiricilər arasında yayılması (3829)» layihəsinin menedceri olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə)

2009-2012 –ci illərdə  «İnsan, vəhşi və sinantrop gəmiricilərin İİV-assosiasiya olunmuş opportunistik patogenləri ilə yoluxması (3829 (R))»  layihəsinin menedceri olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə)

Təltif və mükafatları

1993-1994-cü illərdə Biomüxtəliflik problemi üzrə müsabiqənin qalibi olaraq Corc Soras təqaüdünə laiq görülmüşdür (Təbiət Elmləri Akademiyasının Rəyasət Heyyətinin Ekspert Komissiyasının qərarı ilə)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 50) 5455091 
Ev tel. (+994 12) 4935773
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu hamida_qaib@rambler.ru