Mövsümov Zeynalabdin Rəsul oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad r-u, Dırnıs kəndi   
Təvəllüdü 21.12.1925 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi, bitkilərin fiziologiyası 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı06.01.04Aqrokimya

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

203; 5 monoqrafiya

46 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


22

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın müxtəlif bölgələri şəraitində becərilən bitkilərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış gübrə sistemləri, qida rejimləri müəyyən edilmiş və kompleks gübrələmə sistemləri işlənmişdir. Əsas qida maddələrinin (NRK) balansı öyrənilmiş və Azərbaycanda becərilən bitkilər altında azotun mənfi, fosfor və kaliumun müsbət balansda olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Gübrələrin illik normasını 25-50% azaldaraq lokal üsulla verilməsi təklif edilmişdir. Bitkiçilikdə azot problemi ilə bağlı bir sıra məsələlər tədqiq edilmiş; azotun formalarının torpaqda çevrilməsi, dinamikası, karbonatlı torpaqlarda azotun amonyak formasında itməsi və bu itkinin azaldılma üsulları təklif edilmişdir. Bitki məhsullarında nitratların toplanma və paylanması öyrənilərək onların rəngli ekspozisiyada Atlası tərtib edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Azərbaycanın bəzi torpaqlarında azotun dinamikası və səmərəliliyi. Bakı, "Elm", 1967; 9 çar.v.
  2. Karbonatlı torpaqlara verilən gübrələrdən azotun amonyak şəklində itkiləri. (rus.d) Aqrokimya jur.№5,1969, 0,3, çar.v.

  3. Azot Azərbaycan əkinçiliyində. Bakı, "Elm", 1978, 12 çar v.

  4. Bitki məhsullarında nitratlar və onların toplanmasının aqroekoloji şəraiti. "Azərb.SSR EA Xəbərləri" jurnalı, biologiya seriyası №3, 1987; 0,3, çar.v

  5. Nitratların bitki məhsullarında toplanması. Bakı, "Elm", 3 çar v.6.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi üzvü,
V.V.Dokuçaev ad.Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsi, "Torpaqşünaslıq və bitkiçiliyin əsasları" fənni 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2 orden, 13 medal, 10 döş nişanı, 11 Fəxri fərman
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Məmməd Arif küç., 5 
Vəzifəsi "Mineral gübrələr və mikroelementlər" laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5389425 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4303133 
Faks  
Elektron poçtu