Babayeva İradə Xalid qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 30.04.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, biologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2414.01

Mikrobiologiya

Naftalan neftinin biodeqradasdiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naftalan mənbəyindən və müqayisə üçün Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarından naftalan neftini deqrdasiya edən microorqanizmlər (göbələk və bakteriya kulturaları) ayrılmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

Babayeva İ.X.,Qasımova S.Y.// Naftalan neftinin göbələk destruktorlarının bəzi fiziolojı-biokimyəvi xüsusiyyətləri// AMEA, Məruzələr,  2007, №1, s.123-127.

Babayeva İ.X.,Qasımova S.Y. //Naftalan neftinin mikromisetlərlə mənimsənməsi // Mikrobiologiya və biotexnologiya jurnalı (Gürcüstan), 2009, т. 1, №1,  s.24-28.

Babayeva İ.X.,Qasımova S.Y. //Naftalan neftinin mikrobiolojı deqradasiyasının öyrənilməsi // Mikrobiologiya və biotexnologiya jurnalı (Gürcüstan), 2010, т. 2, №1,  s.44-47. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mikrobilogiya İnstitutu, Bakı ş., Badamdar şossesi 40, AZ1073 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5024359
Mobil tel. (+994 55) 7159141 
Ev tel. (+994 12)5674842
Faks (+994 12) 5024470
Elektron poçtu babayevairada@mail.ru