Əliyev Rəşid Əvəzağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad şəhəri 
Təvəllüdü 06.08.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

1202.01

Riyazi analiz

Kompleks ölçülərin Koşi tipli inteqrallarının sərhəd xassələri və analitik funksiyaların yaxınlaşma nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

22


16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Sinqulyar inteqral tənliklərin həlli üçün yeni konstruktiv həll üsulu qurulub və əsaslandırılmışdır.

Sonlu kompleks ölçünün Koşi tipli inteqrallarının öz sərhəd qiymətləri vasitəsilə ifadə olunması üçün yeni N-inteqral anlayışı daxil edilərək göstərilib ki, sonlu kompleks ölçünün Koşi tipli inteqralı öz sərhəd qiymətlərinin Koşi inteqralıdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Р.А.Алиев, О представимости аналитических функций по своим граничным значениям, Мат. заметки, 73:1 (2003), 8-21.

2. Р.А.Алиев, Новый конструктивный метод решения сингулярных интегральных уравнений, Мат. заметки, 79:6 (2006), 803-824.

3. R.A.Aliev, Existence of angular boundary values and Cauchy-Green formula, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 7:1 (2011), 3-18.

4. Р.А.Алиев, -интегралы и граничные значения интегралов типа Коши конечных мер, Матем. сборник, 205:7 (2014), 3-24.

5. A.D.Gadjiev, R.A.Aliev, Approximation of analytical functions by -positive linear operators in the closed domain, Positivity, 18:3 (2014), 439-447.

6. R.A.Aliev, On Taylor coefficients of Cauchy type integrals of finite complex measures, Complex Variables and Elliptic Equations, 60:12 (2015), 1727-1738.

7. A.D.Gadjiev, R.A.Aliev, Approximation of analytic functions in annulus by linear operators, Appl. Math. and Comp., 252 (2015), 438-445.

8. R.A.Aliev, On properties of Hilbert transform of finite complex measures, Complex Analysis and Operator Theory, 10:1 (2016), 171-185.

9. R.A.Aliev, V.E.Ismailov, On a smoothness problem in ridge function representation, Advances in Applied Mathematics, 73 (2016), 154-169.

10. R.A.Aliev, Ch.A.Gadjieva, Approximation of Hypersingular Integral Operators With Cauchy Kernel, Numerical Functional Analysis and Optimization, 37:9 (2016), 1055-1065.

11. Akif D. Gadjiev, Rashid A. Aliev, Korovkin type theorem for linear -positive operators in a polydisc of analytical functions, Math. Slovaca, 66:5 (2016), 1179-1186.

12. Rashid A. Aliev, Representability of Cauchy-type integrals of finite complex measures on the real axis in terms of their boundary values, Complex Variables and Elliptic Equations, 62:4 (2017), 536-553.

13. Rashid A. Aliev, Khanim I. Nebiyeva, The A-integral and restricted Ahlfors–Beurling transform, Integral Transforms and Special Functions, 29:10 (2018), 820-830.

14. Rashid A. Aliev, Aysel A. Asgarova, Vugar E. Ismailov, A note on continuous sums of ridge functions, Journal of Approximation Theory, 237 (2019), 210–221.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 9244365 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aliyevrashid@mail.ru