Quliyeva Mahirə Həmid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 13.05.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5718.01.

Dünya ədəbiyyatı

Əs-Səkkakinin “Miftəhul-ulum” əsəri (əlyazması) əsasında ərəb ədəbiyyatının nəzəri məsələləri 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

5716.01; 5715.01

Azərbaycan ədəbiyyatı; Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Klassik Şərq poetikası və Orta Əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180 (Azərbaycan, rus, ingilis, ərəb, polyak dillərində)

15


1 kitab, 2 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

1

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ilkin qaynaqlar əsasında Şərq poetik sistemini (İlmul-bəlağət) tədqiq etmiş, klassik irsdə Qurandan istifadə poetikasını öyrənmiş, aşıq yaradıcılığında hər iki istiqamətin yerini müəyyənləşdirmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Klassik Şərq poetikası. Bakı:Yazıçı,1991.123 s.

2. Orta əsrin bədii təfəkkürü və klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı (Füzuli yaradıcılığı əsasında). Bakı: Ozan, 1996. -160 s.

3. Klassik Şərq bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Ozan, 1999. – 320 s.

4. Quran bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Nafta-Press, 2008. -268 s.

5. Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları. Bakı, 2010. - 400 s.(dərslik)

6. Введение в классическое арабо-мусульманское литературоведение. “Elm və təhsil”, Bakı-2015.-242 s.

7. Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından. “Elm və təhsil”, Bakı-2016. -403 s. Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf fondunun dəstəyi ilə yazılmışdır.

8. Quran və Azərbaycan ədəbiyyatı (XIV-XVI əsrlər). “Elm və təhsil”, Bakı-2016. -303 s.

9. Azərbaycan ədəbiyyatı ərəb-müsəlman nəzəriyyəsi kontekstində. “Elm və təhsil”, Bakı 2017. 552s.

10. Molla Pənah Vaqif irsi xalq yaradıcılığı ilə klassik poeziyanın qovşağında. “Elm və təhsil”, Bakı 2018, 216 s.

11. Введение в классическое арабо-мусульманское литературоведение. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018, 243 s. (Kitab Moldovadan gələn təklif əsasında təkrar nəşr edilmişdir.)

12. Yazdım ki, izim qalsın... (Mir Cəlal Paşayev haqqında “Ədəbiyyat” və «Мир литературы» qəzetlərində dərc edilmiş məqalələr)

Redaktələr:

N.Göyüşov. Milli sənətin nəzəri təhlilinə giriş, Bakı, Nurlan, 2016, 292 s.

N.Göyüşov. Füzuli: Düşüncə və ruhun poetikası. Bakı 2012, 454 s.,

Siracəddin Hacının Nizami Gəncəviyə həsr etdiyi oncildliyin redaktəsi:

...Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) c 3, Bakı 2009, 383 s.

Həzrət Nizami Gəncəvinin Meracnamələrinin şərhi, c 4, Bakı 2010, 767 s.

Həzrət Nizami Gəncəviyə görə, insan qəlbinin həqiqətləri c 5, Bakı 2012, 504s.

Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanındakı V-IX məqalələrinin şərhi, c7, Bakı 2014, 596 s.

Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanının şərhi (X-XIII məqalələr), c8, Bakı 2015, 667 s.

Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanı insanlığın ana yasasıdır. Bakı, Nurlan, 2015, 111 s.

Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” məsnəvisinin şərhi (XIV-XVII məqalələr), c9, Bakı, 2016, 727 s.

Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” məsnəvisinin şərhi (XVIII-XX məqalələr), kitabın sonu, mədhiyyələr, kitabın yazılma səbəbi, söz, mənzum sözün mənsur sözdən üstünlüyü, tövhid, münacatlar, c 10, Bakı, 2017, 919 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun müdafiə və elmi şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti: Ərəb ədəbiyyatı (rus bölümündə); Xüsusi kurs – Şərq nəzəri sistemi -15 il

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti (ABU), Regionşünaslıq – 8 il

Kafedra müdiri (5 il);

Dekan (3 il)

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Həmkarlar təşkilatının sədri (4,5 il) – 2006- 2010

Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti- 3 il

(AİSU) – Regionşünaslıq, Kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti  Nəsimi rayon Qadınlar Şurasının üzvü, Poetika. İzm jurnalının redaktə heyətinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. SSRİ Elmlər Akademiyasının gənc alimlərinin XVII konfransında “Əs-Səkkaki və onun “Miftəhul-ulum” əsəri” adlı məruzəsi fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.(Moskva 1998)

2. Misir Ərəb Respublikası tərəfindən Qahirə Universiteti Ərəb mədəniyyət bölməsinin Şəhadəti (2006)

3. “Mərhəmət elçisi” Azərbaycan elminin inkişafında mühüm xidmətlərinə görə “Elm fədaisi” fəxri diplomu ilə təltif edilib. Bakı- 2014

4. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında xidmətlərinə və 2015-ci ildəki elmi fəaliyyətinə görə “İlin alimi” adına layiq görülmüşdür.

5. 2015-ci ildə AMEA Humanitar elmlər bölməsinin Azərbaycan Milli Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibətilə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda çoxillik məhsuldar elmi fəaliyyətini nəzərə alaraq“Fəxri Fərmanı” ilə təltif olunmuşdur.

6. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının tədqiqi sahəsində çoxillik səmərəli elmi fəaliyyətinə görə Xurşidbanu Natəvan mükafatına layiq görülmüşdür.

7. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri işçiləri Həmkarlar ittifaqı tərəfindən keçirilmiş rəy sorğusuna görə H.Əliyevin ideyalarının həyata keçməsindəki fəaliyyəti, vətənə və xalqa layiqli xidmətlərinə görə “İlin nüfuzlu ziyalısı” ali media mükafatına layiq görülüb. Bakı-2017

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi, şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 5393454 
Ev tel. (+994 12) 4412592 
Faks  
Elektron poçtu mahirahamid@mail.ru