Əliyev Məmməd İrac oğlı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xızı rayonu, Zöhrab kəndi  
Təvəllüdü 10.09.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

10.01.01

Folklorşünaslıq 

Azərbaycan xalq şerinin forma və şəkilləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı
Ədəbiyyat nəzriyyəsi

Azərbaycan şerinin vəzn və evfoniya problemləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

4

1

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan şeirinin vəznləri (I hissə). Bakı 1983, 7, ç.v

2. Heca vəznli Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya problemləri. (Doktorluq dissertasiyasmın avtoreferatı, rus dilinidə). Tibilisi – 1984, 2,75 ç.v

3. Dədə Qorqud şeiri. Bakı – 2000, 8,5 ç.v

4. Kitabi-Dədə Qorqud dastanı. Bakı-2000, 20 ç.v

5. Azərbaycan şeir sənəti. Bakı – 2001, 13 ç.v

6. Azərbaycan xalq şeirinin şəkilləri. Bakı-2001, 10 ç.v

7. Əruzu necə öyrətməli (dərs vəsaiti). Bakı – 2004, 10 ç.v

8. Azərbaycan dili proqramı (Pedaqoji kolleclər üçün). Bakı – 2005, 1,5 ç.v

9. Əruz testləri. Bakı – 2006, 17,5 ç.v

10. Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya prob­lem­ləri. Bakı -2008, 12,8 ç.v

11. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı-2009, 32,6 ç.v

12.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı – 2012, 30 ç.v

13.Quba-Şirvan folklor örnəkləri.Bakı-2013,10 ç.v

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 43 il ali məktəbdə müəllim, baş müəllim, dosent, professor kimi müəllimlik edib. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1.Əməkdar müəllim.

2.Qızıl qələm mükafatı laureatı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 4121307 
Ev tel. (+994 12) 4923275 
Faks  
Elektron poçtu