Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu , Alakol kəndi
Təvəllüdü 05.08.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Univeristeti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad10.01.03

Ədəbiyyat tarixi

“ Xətainin poeziyası”

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

5719.01

folklorşünaslıq

Aşıq sənəti: qaynaqları, tarixi təşəkkülü və mühitləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2 monoqrafiya, on bir kitab, 150-dən çox məqalə

 

15 məqalə və bir kitab

5 məqalə
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

32 
Əsas elmi nailiyyətləri Aşıq sənətinin tarixinə və nəzəriyyəsinə  aid fundamental tədqiqatlar
Elmi əsərlərinin adları 1.Xətainin poeziyası. Bakı, Elm, 2002

2.Aşıq sənəti. Bakı, Ozan,1996

3.Ozan-aşıq sənəti. Bakı, Uğur, 2002,2007,2011

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Beynalxalq Folklor Fondunun (ABŞ) Azərbaycan təmsilçisi.

2. “Milli Folklor” (Türkiyə) dərgisinin Azərbaycan təmsilçisi

Pedaqoji fəaliyyəti Müxtəlif universitetlərdə pedoqoji fəaliyyət
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının    Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5395625
Mobil tel. (+994 50) 3186183
Ev tel. (+994 12) 4972330
Faks  
Elektron poçtu Orhanpasham58@yahoo.com