Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Dmanisi r-nu
Təvəllüdü 20.04.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 


5716.01.

Azərbaycan ədəbiyyatı

Sabit Rəhmanın satirası

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


5716.01.

Azərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının  sistemli tədqiqi

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında satira janrının öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları 1.Sabit Rəhmanın satirası. Bakı, Yurd, 1998

2.Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər). Bakı, Elm, 2000

3.Bir istiqlal yolçusu (Əmin Abidin həyatı, mühiti, yaradıcılığı) Bakı, Elm, 2003

4. Sabit Rəhman; həyatı, mühiti, yaradıcılığı. Bakı, Nurlan, 2010

5. Dramaturq, sənət, həqiqət. Bakı, BDU, 2011

6. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə. 2-ci cild Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2010

7. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə. 1-ci cild Bakı, 2011

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1977-1982   -  Sabirabad rayonu Abdulyan kənd orta məktəbi (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi)

2000 - Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5370859
Mobil tel. (+994 50) 5545982
Ev tel. (+994 12) 3797741
Faks  
Elektron poçtu bedirxan@mail.ru