Əhmədov Vaqif Məlik oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qəbələ şəhəri 
Təvəllüdü 22.01.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06 (yeni  2304.01)

Makromolekullar kimyası

Butadiyenin titantərkibli kompleks katalizatorlar üzərində tsiklo-oliqomerləşmə reaksiyasının tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.13 (Yeni 2314.01)

Neft kimyası

Diyen karbohidrogenlərinin metal-kompleks katalizatorlar üzərində oliqomerləşməsi və olefinlərlə şooliqomerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

214

 

148

 

45
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 45

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


15

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Yeni nano-quruluşlu katalizatorların sintezi və onların karbohidrogenlərinin selektiv çevrilmələ­rində tədqiqi.

2. Butadiyenin tsiklik oliqomerlərinin alınması və onların sənayedə tədqiqi.

3. Yüksək oktan ədədli komponentlərin paraffin­lərdən bir başa sintezi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. V.M.Akhmedov, S.Alfadul ,A.M. Maharramov, A.A. Azizov ,R. M.Alosmanov, I. A.Buniyad-Zade. Modification of industrial divinyl rubber by oxidative chlorophosphorylation and assessment of metal ion removal efficiency of obtained polymer sorbent . Pol.J.Chem.Tech.,Vol.17, No.2, 2015.

2. В.М.Ахмедов, И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова, З.М.Алиева, З.А.Сафиева, Н.AАгаева, С.С.Аббасова. Усовершенствованный метод получения растворителя для процессов конвертирования целлюлозы. Аз.Хим. Журнал,2015, №1,с.67-71.

3. V.M.Akhmedov, I.D.Akhmedov, H.G.Nurulla-yev, V.M.Ahmadov. Metal-Free polymer catalyst for selective partial hydrogenation of phenylacetylene. Abstracts of Respublican sciettific conference dedicated to the 90th anniversary of academician T.Shakhtakhtinsky. Baku, October, 2015, p. 211.

4. V.M.Akhmedov, I.Ahmadov, H.Nurullayev, V.Ahmadov. Metal-free polymer catalyst for selective semihydrogenation of alkynes.XII European Congress of Catalysis: ″Balancing the use of fossiland renewable resources″. Kazan, Russia. 30 Auqust-4 September, 2015. Abstracts, IV – PP03.

5. V.Akhmedov, D.Tagiyev. Synthesis and Application of Nano-Metal Catalysts by Metal Vapor Method.İnternational Turkish World Conference on Chemical Sciences and Technologies.27 October-1 November 2015, Sarajvo. Plenary Lecture – OR55.Book of Abstracts, p.55.

6. V. Akhmedov, A.Ismailzadeh. The role of CO2 and H2O in genesis of gas-oil hydrocarbons: Current performance and outlook. Biological and Chemical Research, 2016, v.3, pp.12-34.

7. V.M.Akhmedov, N.E.Melnikova and I.D.Akh-medov. Synthesis, properties, and application of polymeric carbon nitrides. Russian Chemical Bulletin, International Edition. Vol. 66, No.5, May 2017, p.782-807.

8. И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова, А.З.Бабаева, В.М.Ахмедов. Палладийсодержащие композиционные наноматериалы на основе поликапролактама: формирование и структура. Журнал структурной химии. 2017.Том 58. №4. c.820-826

9. V.Akhmedov, A.Aliyev, M.Bahmanov, V.Ahmadov, D.Tagiyev. ″Kinetics of phenyl-acetylene selective hydrogenation to styrene over metal-free polymeric carbon nitrides″. Applied Catalysis A, General, 2018, Vol. 565, pp.13-19,

10.V.M. Akhmedov, N.E. Melnikova, A.Z. Babayeva, G.G. Nurullayev, Z.M. Aliyeva, D.B. Tagiyev. Synthesis and physicochemical study of platinum nanocomposite with mesoporous carbon nitride. Az.Chem.J., 2019, №3, s.6-14.

11.V. M. Akhmedov, A. M. Maharramov, A. A. Azizov, R. M. Alosmanov, I. A. Bunyad-Zadeh and S. B. Aliyeva, Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies on the sorption of some heavy metal ions by thephosphorus-containing polymer sorbent, Russian Chemical Bulletin, International Edition. Vol. 68, №3, pp. 1-7, 2019.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Applied Petrochemical Research" Journal, (Redaksiya heyəti) (Springer),

2. İnstitut Elmi Şurasinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. “International Scientist of the Year” - 2002, Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi (Kembric, İngiltərə)

2. “Who is Who in Science & Engineering” (Marquis Edition), 2000

3. Fəxri kimya sənayesi işçisi (Medal), 1979

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3552190 
Ev tel. (+994 12) 4322349 
Faks  
Elektron poçtu advesv@gmail.com