Əliyev Akif Şıxan oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa p-nu Bənəniyar kəndi   
Təvəllüdü 21.09.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi isçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.05 (yeni 2308.01)

Elektrokimya

TiO2, GaP, GaAs və onlar əsasında yaradılmış hetrosistemlərin elektrokimyəvi və fotoelektro-kimyəvi xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.05 və 02.00.01 (yeni 23.03.01)

Qeyri-üzvi kimya və elektrokimya

Kadmium xalkogenidlərinin nazik təbəqələrinin sintezinin elektrokimyəvi əsasları və onların yarımkeçirici hetrosistemlərinin xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

157

 

74


28

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Suyun fotoelektrolizi üçün anod material olaraq GaAs/TiO2 və GaP/TiO2 heterosistemləri yaradılmışdır. Cd xalqogenidlərin elektrokimyəvi yolla alınması prosesinin mexanizmi ətraflı tədqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Dunya M.Babanly, Akif Sh.Aliev, Vaqif A.Gasimov, Mahmoud M.Elrouby, Dilgam B.Tagiyev. «An investigation of phase equilibria in the Tl-S-I system», Journal of Crystal Growth 2015 (çapa verilib).

2. Babanly D.M., Aliev Z.S.,Tagiyev D.B. «Tallium yodidlərin selenlə fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsiri», Az. Kimya jurnalı 2015, №2, с.47-51.

3. Д.М.Бабанлы, А.Ш.Алиев, Д.Б.Тагиев «Некоторые особенности фазообразования и фазовых равновесий в системах Tl2Te-TlГ-TlГ ' (Г, Г '-Cl, Br, I)» Конференция Полифункциональные химические материалы и технологии. г.Томск, Россия, 21-22 мая, 2015 .

4.A. Sh. Aliev. Mahmoud El-rouby, S.M.Cafarova. «Electrochemical synthesis of molybdenum sulfide semiconductor» Materials Science in Semiconductor Processing V.32, P.31-39,2015.

5. Aliyev Akif Shikhan, Cafarova Samira Fikret, Mahmoud Elrouby, Dilgam Tagiyev «Studying the electrochemical deposition process of molubdenum from aqueous solution of molybdate ions»// J. Electrochem. Sci. Eng 5(4), 2015, pp. 231-235.Jurnal 2016-cı il fevral ayında nəşr olunmuşdur)

6. Aliyev A.Sh., Tahirli H.M., Mahmoud Elrouby, Soltanova N.Sh., Tagiev D.B. «Electrochemical Fabrication And Characterization Of Corrosion-Resistant, Ternary, Lead-Based Alloys As A New Material For Steel Surface Protection»// Metallurgical and Materials Transactions B, 2016, v.47, Issue 3, pp. 2072-2078.

7. Vusala A. Majidzade, Parvin H. Guliyev, Akif Sh. Aliyev, Mahmoud Elrouby, Dilgam B Tagiyev. Electrochemical Characterization and Electrode kinetics for Antimony Electrode position from its Oxychloride Solution in the Presence of Tartaric Acid. Journal of Molecular Structure, 1136, 2017, p. 7-13.

8. Vusala A. Majidzade., Parvin H. Guliyev., Yasin N. Babayev., Mahmoud Elrouby., Akif Sh. Aliyev., Dilgam B.Tagiyev. «Electrochemical behavior of selenite ions in tartaric electrolytes», Journal Electrochemical Science and Engineering, 8(3), 2018, pp.197-204.

9.D.M. Babanly, Z.S. Aliyev, V.A. Majidzade, D.B. Tagiyev, M.B. Babanly. Experimental study of phase equilibria and thermodynamic properties of the Tl-Se-I system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, V. 134, 3, pp. 1765–1773

10. Vusala A. Majidzade., Parvin H. Guliyev., Yasin N. Babayev., Mahmoud Elrouby., Akif Sh. Aliyev., Dilgam B.Tagiyev. «Electrochemical behavior of selenite ions in tartaric electrolytes», Journal Electrochemical Science and Engineering, 8(3), 2018, pp.197-204.

11. Т.Л. Кулова, И.И. Николаев, В.Н. Фатеев, А.Ш. Алиев. Современные электрохимические системы аккумулирования энергии. Журнал «Химические Проблемы», 2018, № 1, с. 9 – 34.

12. A.Sh. Aliyev, R.G. Guseynova, U.M. Gurbanova, D.M. Babanly, V.N. Fateev, I.V. Pushkareva, D.B. Tagiyev. Electrocatalysts for water electrolysis. Journal “Chemical Problems”, 2018, № 3, s. 283 – 306.

13.Aliyev A.Sh., Majidzade V.A., Soltanova N.Sh., Tagiyev D.B., Fateev V.N. Some features of electrochemically deposited CdS nanowires. Journal “Chemical Problems”, 2018, № 2, s.178– 185.

14.V.N. Fateev, O.K. Alexeeva, S.V. Korobtsev, E.A. Seregina, T.V. Fateeva, A.S. Grigorieva, A.Sh. Aliyev. Problems of accumulation and storage of hydrogen. Journal “Chemical Problems”, 2018, № 4, s. 453-483.

15.F.F. Orudzhev, N.M-R. Alikhanov, M.Kh. Rabadanov, Sh.M. Ramazanov, A.B. Isaev, S.Kh. Gadzhimagomedov, A.Sh. Aliyev, V.R. Abdullaev. Synthesis and study of the properties of magnetically separable nanophotocatalyst BiFeO3. Journal “Chemical Problems”, 2018, № 4, s. 484-495. 

16. V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyev, D.M. Babanly, M. Elrouby, D.B. Tagiyev. Investigation of the electrochemical reduction process of the molybdate ions in the tartaric electrolytes. Acta Chimica Sloveniya, 2019, 66, p. 155-162.

17.V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyeva, I. Qasimogli, P.H. Quliyev, D.B. Tagiyev. Electrical Properties of Electrochemically Grown Thin Sb2Se3 Semiconductor Films. Inorganic Materials, 2019, Vol. 55, No. 10, pp. 979–983.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il 
Digər fəaliyyəti  Kimya Problemləri jurnalının həmtəsisçisi və məsul katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5109345 
Mobil tel. (+994 55) 7425889 
Ev tel. (+994 12 ) 4655804 
Faks  
Elektron poçtu chim.prob.tur@rambler.ru