Süleymanov Asəf Səməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Marneuli r-u, Ağqula kəndi   
Təvəllüdü 20.04.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.073 (yeni 2307.01)

Fiziki-kimya

Polimerizasiya katalizatorlarında və A, X, Y tipli seolitlərdə xromun halının rentgenspektral və rentgenquruluş tədqiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15 və 02.00.04 (2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz və fiziki-kimya

Qəfəsində izomorf əvəzedici elementlər olan seolit katalizatorlarının sintezinin fiziki-kimyəvi  əsasları 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

85

 

17

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5, 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Seolit katalizatorlarının xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə kristallaşma prosesində karkasda izomorf əvəz etməklə yeni modifikasiya üsulu işlənib hazırlanıb. Bu yolla karkasında eyni vaxta bir və daha çox izomorf əvəz olunmuş elementlər (Ga,Ge,Gr,Fe,P)olan müxtəlif tipli seolitər sintez olunub. Müəyyən olunmuşdur ki, seolitlərdə silisiumun qismən başqa elementlərlə əvəz olunması, spirtlərdən karbohidrogenlərin alınması prosesində seolit katalizatorlarının selektivliyini yüksəltmək üçün güclü faktordur. Tərkibində fosfor olan yüksək silisiumlu seolit əsasında metanoldan propilen almağın selektiv (87%) və uzun ömürlu katalizatoru alınıb. Qeyri-üzvi, ekoloji təmiz enerji mənbələrinin axtarışı və tədqiqi. Ekzotermiki reaksiyalarda ayrılan istiliyin kimyəvi proseslərdə alternativ enerji mənbəyi kimi istifadə olunması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Kimyəvi reaksiyalarda ayrılan istiliyin ekoloji təmiz alternativ enerji mənbəyi kimi istifadəsinin effektivliyi. "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri". Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı 2007.

2. Süleymanov A.S. Yüngül kimyəvi elemenlətin enerji mənbəyi kimi istifadə olunması. "Alternativ enerji mənbələri"  respublika konfransının materialı. Bakı, 2011, səh.42.

3. Süleymanov A.S. Kimyəvi elementlərin enerji mənbəyi kimi istifadə olunması. Akad. T.N. Şahtaxtinskinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı, 2011, səh.27.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Futurologiya İnstitutunda - 9 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. “Əmək veteranı” medalı

2. Диплом «Научное творчество XXI века»2010, г. Красноярск

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 6720307 
Ev tel. (+994 12) 5395023 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az