Elm Tarixi İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Zaur Əlirza oğlu
Seyidbəyli Məryəm Həsən qızı