İsayeva Mənijə İsa qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 17.10.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professsor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.12

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Изучение плейстоценовых морен Русской платформы палеомагнитным методом
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


04.00.12

Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых

Палеомагнетизм кайнозойских образований нефтегазоносных районов Азербайджана
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

132

 

48

 

1
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

2


4

Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif stratiqrafik intervallardan götürülmüş 150-dən cox geoloji kəsilişlərin öyrənilməsi əsasında, paleomaqnit məlumatların  analiz və sistemləşdirilməsi aparilmış və  Azərbaycanın fanerozoy dövrünün istinad maqnitostratiqrafik şkalası tərtib edilmişdir.  Kontinental və dəniz  kaynazoy çöküntüləri üzrə  regional və lokal strukturların neft-qaz perspektivliyini qiymətləndirmək üçün maqnit və paleomaqnit kriteriyaları müəyyən edilmişdir. Alınan bütün məlumatlar əsasında plitələrin kinematik parametrləri təyin edilib və Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin əsas plitələrinin palinspastik rekonstruksiyaları aparılıb və qonşu ərazilərlə müqayisə edilib. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Г.Д.Етирмишли, М.И.Исаева, А.Г.Рзаев. Отражение напряженного состояния сейсмогенных зон в геомагнитном поле. Изв. НАНА, Серия наук о Земле, №4, Баку 2008.с 27-33

2.Ф.С.Ахмедбейли, Ф.А.Кадиров, М.И.Исаева и В.В.Коробанов. Активность литосферы восточной части Средиземного моря на новейшем тектоническом этапе и возможное развитие геодинамических процессов. Изв. НАНА Азербайджана, Серия наук о Земле, №2, Баку, 2009, с 3-15

3.Ф.С.Ахмедбейли, М.И.Исаева и др. Геодинамика неотектонического этапа  Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского орогенного пояса. НАНА Институт Геологии, «Nafta-Press», Баку, 2010. 214с.

4.М.И.Исаева, Э.Атаева. Магнитостратиграфический разрез миоценовых отложений Азербайджана. РЦСС  НАНА , Каталог,Bakı 2010,с.85-90

5. Х.П.Метаксас А.Г.Рзаев, , М.И.Исаева. «Параметры сейсмической опасности Шамаха-Исмаиллинской зоны землятресений». Каталог сейсмопрогностических наблюдений в Азербайджане. Баку, 2012, с. 314-321

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Avropa-Asiya Geoziki Cəmiyyətinin üzvi

Azərbaycan seysmoloqlarının assosiyasının üzvi

Pedaqoji fəaliyyəti 2 il 
Digər fəaliyyəti  İnstitut Geologiyanın elmi şurasının və dissertasiya şurası seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları “Əməkdar elm xadimi”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 dekabr tarixli 1157 nömrəli sərəncamı

“Şöhrət” ordeni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 18 mart tarixli 2737 nömrəli sərəncamı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119

Vəzifəsi Şöbə rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5101165 
Mobil tel. (+994 55) 7063512 
Ev tel. (+994 12) 5953078 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu мanija-isa@mail.ru