Feyzullayev Xasay Azay oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu, Şilyan kəndi
Təvəllüdü 02.03.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.15.06

Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı.

Məsaməli mühitdə qaz və qazkondensat qarışığının qərarlaşmamış süzülməsi nəzəriyyəsi məsələlərinin ədədi tədqiqi
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.17

Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı

Dərində yerləşən qazkondensat yataqlarının işlənilməsinin hidroqazdinamik əsaslarının modelləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

 

9

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dərində yerləşən qazkondensat yataqlarının işlənməsinin modelləş­dirilməsi üsullarının təkmilləşdirilməsinin kompleks nəzəri tədqiqatları  apa­rılmыш, layda baş verən mürəkkəb süzülmə proseslərinin əsas qanunauy­ğunluqları öyrənilmиш, işlənilmənin effektivliyinin artırılması üçün yeni işlənilmə texnologiyaları yaradılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Численное моделирование процесса неизотермической многокомпонентной фильтрации газоконденсатной смеси.// Изв. НАН Азерб., серия Наук о Земле, 2011, №2, с.48-54

2. Об адаптации гидродинамических моделей течения углеводородных жидкостей в залежах по данным истории их разработки.// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, Москва, 2011, №11, Ежемесячный научно- технический журнал, с.46-53

3. Моде­лирование процесса обработки призабойной зоны газоконденсатных скважин  газами различного состава

// Изв. НАНА, Науки о Земле, 2012,   №2, с.29-37

4.  Повышение продуктивности  газо­конденсатных скважин путем обработки призабойных зон нагретым жидким углеводородом. 

// Изв. НАНА,  Науки о Земле, 2012,  №2, с.47-51

5. Идентификации параметров неод­нородного пласта при фильтрации газоконденсатной смеси. //«Научные труды» НИПИ SOCAR, №3, Баку,2012, с.38-41

6. Моделирование процесса  обработки  призабойной зоны газоконденсатной скважины  “сухим” газом на различных стадиях разработки залежи//  Изв. НАНА, Наук о Земле, 2013, №3, с.49-55

7. Численный алгоритм решения процесса воздействия на газоконденсатную залежь комбинированной закачкой газа и воды// Изв. НАНА, Наук о Земле, 2013, №1, с.56-66
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

20 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Yer Elmləri Bölməsinin təşəkkürnaməsi - 2004 – cü il
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutuAZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Şöbə rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394482 
Mobil tel. (+994 50) 4918291 
Ev tel. (+994 12) 4772898
Faks  
Elektron poçtu khasay_F@lan.ab.az