Musayev Ruzi Əbdülrəhman oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri 
Təvəllüdü 13.02.1933
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye institutu (hal-hazırda ADNA) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı25.25 01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neftdə həll olan səthi fəal maddələrin (SFM) adsorbsiyası və onların quyu dibi zonasının işlənilməsində tətbiqi (Abşeron yarımadısı neft yataqları nümunəsində)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı25.25 01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neft ayırma və neft-kimya məhsulları ilə neft hasilatının intensivləşdirilməsinin fiziki əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

164

 

32


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Nəzəri, eksperimental və sınaq-tətbiq tədqiqatları ilə neft veriminin əmtəə və aralıq kimyəvi rea­gentlər ilə intensivləşdirilməsinin fiziki və fiziki-kimyəvi əsasları tövsiyyə edilmişdir. Tədqiqatlar əsasında hasilat quyularının məhsuldarlığını artır­maq üçün prinsipcə yeni texnologiyalar işlənmiş və tətbiq olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Hasilat quyularında kənar su axınının təcridi üçün texnologiyanın tədqiqi və işlənməsi (müəl­liflə), ANT,№11, 2008.

2.Elektrik cərəyanı sahəsinin neftin su ilə sıxış­dırma mexanizminə təsirinin tədqiqi (müəlliflə), ANT, №3, 2009.

3.Süxur səthinin islanma qabiliyyətinin qalıq nef­tin miqdarına, onun karbohidrogen tərkibinin də­yişməsinə və fazalararası səthi gərilməsinə təsiri­nin tədqiqi (müəlliflə), AMEA, Xəbərlər, Yer elm­ləri, №3, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın fəxri fərmanı ilə 2003.

2. AMEA-nın fəxri fərmanı ilə 2013.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119

Vəzifəsi Şöbə rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4905602
Mobil tel. (+994 55) 8609505
Ev tel. (+994 12) 5392612
Faks  
Elektron poçtu