Səfərov Rafiq Tofiq oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı  
Təvəllüdü 16.09.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, bakalavriat, 2005;

magistratura 2007;

Yaponiya Beynəlxalq Seysmologiya və Zəlzələ Mühəndisliyi İnstitutu; Yaponiya Milli Siyasi Tədqiqatlar İnstitutu (IISEE, GRIPS),magistratura 2012. 
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Azərbaycan ərazisində müasir geodinamik şəraitin və zəlzələ təhlükəsinin GPS məlumatları əsasında tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

 5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-             Kosmik geodeziyanın GPS üsulu ilə Azərbaycan ərazisinin müasir üfüqi hərəkətlərinin sürət vektorları və qanunauyğunluqları təyin edilmişdir.

-             GPS sürət məlumatları əsasında yer qabığında meydana gələn deformasiya sürətləri hesablanmış, sıxılma və gərilmə oxlarının istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.

-             GPS sürət məlumatları əsasında Azərbaycan ərazisində sıxılma və gərilmə zonaları müəyyənləşdirilmişdir.

-          Güclü zəlzələ episentrlərinin sıxılma və gərilmə zonalarının sərhədində yerləşdiyi aşkar edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. F. Kadirov, A.Gadirov, R.Safarov, Robert Reilinger and Simon McClusky, “Global Positioning system measurements of present-day cructal movements in the Azerbaijan”. Science without borders. Transactions of the International Academy of science H&E.  Innsbruck, 2009, vol.3, pp.448-459.

2. Ф.А.Кадиров, А.Г.Кадыров, Ф.А.Алиев, С.К.Мамедов, Р.Т.Сафаров. “Взаимосвязь между скоростями горизонтальных движений определенных по GPS измерениям в Азербайджане и сейсмичностью Большого Кавказа” 2008-ci ildə Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz müşahidələrinin kataloqu, Bakı-2009, səh. 121-126.

3. F.A.Kadirov, G.R.Babayev, A.H.Gadirov, T.T.Ismail-zade, R.T.Safarov. Site effect evaluation based on microtremor measurements for Baku city, The Catalogue of Seismic forecasting researches carried out in the Azerbaijan territory, Baku, 2012, p.530-535.

4. Ф.А.Кадиров, А.Г.Кадыров, Г.Р.Бабаев, С.Т.Агаева, С.К.Мамедов, Н.Р.Гарагезова, Р.Т.Сафаров. Сейсмическое районирование южного склона Большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным GPS скоростей. Изв. РАН. Физика Земли. 2013, №4. стр. 1-9.

5. T.Sagiya, R.T.Safarov. Crustal deformation of the Mid Niigata Region derived from GPS measurements associated with the 2004 Chuetsu, the 2007 Chuetsu-oki, and the 2011 Mw 9.0 Tohoku-oki earthquakes. Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering. – 2013. – Т. 47. pp. 1-6.

6. Ф.А.Кадиров, Р.Т.Сафаров. Деформация земной коры Азербайджана и сопредельных территорий по данным GPS-измерений. Известия НАНА, Науки о Земле, №1, 2013. стр. 47-55.

7. Ə.Ə.İbadov, Ə.İ.İskəndərov, S.M.İbadova, N.R.Səfərova, R.T.Səfərov. Zaqatalada 2012-ci ildə baş vermiş zəlzələ zamanı ionosferdə elektron konsentrasiyasının gündəlik variasiyaları. AMEA Xəbərləri, Yer elmləri, N4, 2013. səh. 29-31.

8. F.A.Kadirov, R.T.Safarov. Current crustal deformation within the Azerbaijan territory. Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan. Volume 11, Issue 1, 2014. pp. 34-37.

9. Ф.А.Кадиров, И.С.Гулиев, А.А.Фейзуллаев, Р.Т.Сафаров, С.К.Маммадов, Г.Р.Бабаев, Т.М.Рашидов. Деформации земной коры в Азербайджане по GPS-данным и их влияния на сейсмичность и грязевой вулканизм. Изв. РАН. Физика Земли. 2014, №6. стр. 99-107.

10. Ф.А.Кадиров, Р.Т.Сафаров. Деформации земной коры в Азербайджане по результатам GPS-измерений. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məruzələri, LXX cild, №3, 2014, s. 61-65.

11. F.A.Kadirov, B.G.Ahadov, A.H.Gadirov, G.R.Babayev, S.G.Mammadov, R.T.Safarov. Microtremor survey and spectral analyses of H/V ratio for Baku city (Azerbaijan). Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, №3, 2015, pp. 18-24.

12. F.A.Kadirov, M.Floyd, R.Reilinger, Ak.A.Alizadeh, I.S.Guliyev, S.G.Mammadov, R.T.Safarov. Active geodynamics of the Caucasus region: implications for earthquake hazards in Azerbaijan. Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, №3, 2015, pp. 3-17.

13. Ф.А.Кадиров, С.К.Маммадов, Р.Т.Сафаров. Исследования современной геодинамической ситуации и опасности землетрясений, деформации земной коры территории Азербайджана по 15-летним GPS данным. Материалы Десятой Международной сейсмологической школы. Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Обнинск-2015, стр. 156-162.

14. S.G.Mammadov, F.A.Kadirov, R.T.Safarov, A.H.Gadirov. The geometry of stratigraphic and lithological contacts of mud volcanoes from gravity observations (on the example of the Lokbatan, Akhtarma-Puta and Gushkhana mud volcanoes Absheron-Gobustan region). Azerbaijan National Academy of Sciences, Branch of Earth Sciences, Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins, №2, 2015, pp. 24-31.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, Yerin Fizikası, bakalavriat, 2013-2014

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Kosmik Geodeziyanın əsasları, magistratura, 2016 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Gənclər üçün "Elm" üzrə mükafatı, 2014

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4975283 
Mobil tel. (+994 50) 6783681 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu

rafiqsafarov@gmail.com