Babazadə Oktay Baba oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 16.11.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Geofiziki axtarış üsulları və faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

Geofiziki axtarış üsulları və faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı

Geofiziki anomaliyalara görə Azərbaycanın yer qabığının dərinlik qırılmalarının təqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Zəlzələlərin ocaq zonalarının proqnozu və seysmik geodinamikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180-dən çox elmi məqaləsi var

 

Yarıdan çoxu xaricdə nəşr olunub

 

Əksəriyyəti referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunub. 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Müəlliflik şəhadətnamələri (texniki xarakterli), patentləri və monoqrafiyaları var. 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri

Bu naliyyətlər həm namizədlik dissertasiyasının, həm də doktorluq dissertasiyalarının aftoreferatlarında dəqiq qeyd edilib, həmçinin saytlarda təqdim olunub. Zəlzələlərin dinamik proqnozunun və seysmik riskinin qeyri-ənənəvi neft seysmik kəşfiyyatı sahəsində bir sira işlərinə görə İsveç Kral Elmlər Akademiyasının fizika və geologiya elmlərinin ən görkəmli mükafatına üç dəfə  namizəd olmuşdur.

O.B. Babazadənin adı Yer  Fizikası və zəlzələlərin proqnozu sahəsində YUNESKO-nun elmi irsi siyahısına daxil edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Сейсмическая микрорайонирование Апшеронского полуострова. Геоэкология Наука, Москва, 2007,  №2.
  2. Model of seismic microzoning for Absheron peninsula and Baku. 13 WCEE, 2006, CSA Canada. Эта статья зарегистрирована и включена в базу данных Civil Engineering.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin baş katibi.

2. Asiya Seysmoloji Komissiyasının üzvü IASPEI.

3. Amerika Seysmoloji Cəmiyyətinin üzvü.

4.  Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvü.

5. Yer fizikası və seysmologiya mərkəzi birliyinin prezidenti AR.
Pedaqoji fəaliyyəti

Müxtəlif illər ərzində Bakı Dövlət Universitetində geofizika və seysmologiya fənlərini tədris edib. 

Digər fəaliyyəti  Seysmik işlərin praktikasına seysmik dalğaların hodoqraflarının alınması və istifadəsinin hazirlanmış metodikası təqdim olunmuşdur. Praktikada, bu "Babazadə hodoqrafı" adlanır. 
Təltif və mükafatları

Laboratoriyaya rəhbərlik etdiyi 25 il müddətində demək olar ki, böyük əməyi olmuşdur, 1 il Yaponiyanın Tokio Universitetində, yarım il İtaliyada, həmçinin zəlzələləri öyrənmək üçün Çində işləyib.  Macarıstanda Birləşmiş Millətlər təşkilatı çərçivəsində Zaqafqaziya dövlətlərində fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə Beynəlxalq sertifikata və Babazadənin yerinə yetirilmiş işləri və hesabatları qeyd olunan Qızıl medala layiq görülmüşdür; Milli CTBTO məlumat mərkəzinin direktoru Beynəlxalq sertifikatına layiq görülmüşdür, Vyana, Avstriya.

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı ş, H. Cavid pr. 119
Vəzifəsi

Baş elmi işçi 

Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7875052 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu