Bağmanov Məcid Alı oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağstafa rayonu, Yenigün kəndi  
Təvəllüdü 1930 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.09

Paleontologiya və stratiqrafiya

Dağlıq Talışın paleogen çöküntüləri (biostpatiqrafiya)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.09

Paleontologiya və stratiqrafiya

Alt paleogenin stratiqrafik şkalası və Kiçik Qafqazın şərqinin alt paleogen çöküntüləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120-dən çox elmi işin müəllifidir

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq o Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin, Talışın və Naxçıvan MR-in paleogen molyusklarını və nummulitidlərini monoqrafik tədqiq etmiş, Azərbaycanın paleogen çöküntülərinin yeni mərtəbə bölgüsü sxemini, Avropa və Asiyanın paleogen çöküntülərinin korrelyasiyası sxemini işləyib hazırlamışdır. O, nummulitid və molyuskların 36 yeni növünü müəyyən etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiyalar:

1. Палеогеновые отложения Горного Талыша

2. Крупные фораминиферы и моллюски эоцена Малого Кавказа

3. Шкала стратиграфии нижнего палеогена

4. Azərbaycanın alt paleogen çöküntülərində biotların stratiqrafik və paleoc ografi paylanma qanunauyğunluqları

5. Paleogen. Azərbaycanın geologiyası kitabında.   

Məqalələr:

1. Парадашский ярус среднего эоцена

2. Этапы развития сообществ крупных фораминифер и моллюсков в нижнепалеогеновое время в Нахачиванской АССР

3. Проблема международной стратиграфической шкалы нижнего палеогена

4. О нецелесообразности использования бартонского яруса в шкале стратиграфии палеогена

5. Соотношение палеомагнитных зон и зон планктонных фораминифер палеогена и нижнего эоцена Нахичеванской АР

6. Validity of the middle Eocene stage

7. Paleoecology of the paleogene Nummulitidae

8. Нижнепалеогеновые свиты Азербайджана: ярусное расчленение и сопоставление.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,

Təfəkkür Universiteti. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 55) 3910634 
Ev tel. (+994 12) 4327558 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu gia@azdata.net