Əsgərov Aydın Musa oğlu

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəbrayıl rayonu, Horovlu kəndi 
Təvəllüdü 1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2417.01

Botanika

Talışın Polystichum Roth və Polypodium L. cinslərinin sistematikası 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


2417.01

Botanika

Qafqazın ali sporlu bitkiləri (morfologiyası, sistematikası, ekologiyası, coğrafiyası, florogenez məsələləri və xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

165

 

34

 

16

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

6 nəfər biologiya üzrə fəlsəfə doktorunun elmi rəhbəri

Əsas elmi nailiyyətləri

B. e. d. A. Əsgərovun tədqiqtaları Qafqazın və o cümlədən Azərbaycanın ali bitkilərinin sistematikası, florogenezi və genetik fondunun mühafizəsi məsələlərinə aiddir.

A.Əsgərov, Qafqazın ali sporlu bitkilərini monoqrafik tədqiq etmiş, növdaxili sistematikasını işləyib hazırlamış, elm üçün 10 yeni növ, Qafqaz  üçün 2 yeni cins və 20 yeni növ, Azərbaycan florası üçün 2 yeni cins, 12 yeni növ aşkar etmişdir. A. Əsgərov florogenez nəzəriyyəsinə yenilik gətirmiş və Qafqazın pteridoflorasının genezisi və formalaşması yollarını müəyyən etmişdir.  Bu nəticələr nüfuzlu  rus jurnallarında 12 məqalə və “Папоротники Кавказа” (Elm, 2001)monoqrafiyasında nəşr olunmuşdur.

A.Əsgərov, elmi ekspedisiyalar və sistematik metodlarla Azərbaycan florasını təhlil etmiş və 3 cildli “Azərbaycanın ali bitkiləri” (Elm, 2005 – 2008) monoqrafiyasını yazmışdır. Azərbaycan florasının tədqiqinə aid son 60 ildə əldə edilmiş nəticələr onun “Azərbaycan florasının konspekti” (Elm, 2011) monoqrafiyasında öz əksini tapmış, buraya 51 fəsilə, 242 cins və 928 növ   əlavə edilmişdir.

A.Əsgərov, “Azərbaycanın Qırmızı kitabı” və “Rusiyanın Qırmızı kitabının” həmmüəllifi olmaqla orada 36 nadir növlərin xarakteristikasını vermişdir. A. Əsgərov AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrand müsabiqəsinin layihə rəhbəri kimi 60 CR (

Criticalliy Endangered) növün biosistematikasını və ekoloji qiymətləndirilməsini vermişdir.A.Əsgərov, Azərbaycan florasının endemlərini, nomenklatur tiplərini və Astragalus cinsini monoqrafik tədqiq etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Папоротники Кавказа. Баку -  “Элм”, 2001, 244 с.

2. Azərbaycanın ali bitkiləri. I cild, Bakı – “Elm” – 2005, 248 s., II cild, Bakı – “Elm” – 2006, 284 s., III cild, Bakı – “Elm” – 2008, 244 s.

3.Azərbaycan florasının konspekti. Bakı – “Elm” – 2011, 204 s.

4. Cистематикa родов Polystichum Roth и Polypolium L. Талыша.  Ботанический  журн., №10, 1972

5. Птеридофиты Азербайджана, Ботанический   журн., №7, 1977

6. Гроздовник виргинский новый вид для флоры Кавказа. Ботанический   журн., №9,1977

7. Редкие папоротники Кавказа и их охрана. Ботанический  журн., №6, 1983

8. К. изучению папоротника асплениум дагестанский.  Бюл.гл.бот.сада АН ССР, в 133,1984

9. Taxonomy and geodraphy of the caucasus ferns.  Abstr. Of papers pres. St the Intern. Sympos. 1 on Systematic Pteridolagy – Berging, China, 1988

10. Триповые образцы таксонов сосудистых растений, хранящиеся в Баку (ВАК).  Новости сист. высш, раст. 1989, вып.26; 1990, вып. 27

11. Abşeron yarımadasının kritik təhlükə həddində olan bəzi ali bitkilərinin ekoloji qiymətləndirilməsi və yayılma sahələri.  AMEA – nın “Məruzələri”, LXVIII, 2012, № 1

12. Forest Ferns of the Caucasus, Its’ Systematic and Eco-Geographical Analysis.  International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013. p.258-264.

13. Rare and Endangered Crop Wild Relatives of Absheron Peninsula and Gobustan Area of Azerbaijan. International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013. p.1077-1078.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. İnternational Union forConservation of  Nature and Natural Resources (İUCN ) “ təşkilatında ekspert.

2. “ İnternational Association Pteridologists “ təşkilatında – Qafqaz üzrə koordinator.

3. AMEA Botanika institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının üzvü.

4. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında botanika üzrə məsləhətçi.
Pedaqoji fəaliyyəti Müxtəlif  illərdə qeyri – dövlət universitetlərində rektor, prorektor, dekan, kafedra müdiri və professor vəzifələrində çalışıb.   
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Ekobotanika və sistematika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5628625 
Mobil tel. (+994 50) 3130770
Ev tel. (+994 12) 5394610 
Faks (+994 12) 4499221 
Elektron poçtu

askerov1@mail.ru