Əliyev Ramiz Tağı oğlu

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göyçay rayonu 
Təvəllüdü 25.12.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.12

Bitki fiziologiyası

Buğdanın müxtəlif növ və növmüxtəlifliklərinin ontogenezində nuklein mübadiləsi 

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

188

 

90

 

16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


9

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Али–заде  М. А., Алиев Р.Т. Содержание нуклеиновых кислот у полбы красно –колосой, твердой пшеницы и их гибридов в онтогенезе. Журнал «Сельскохозяйственная биология» Москва, 1968, № 5, с. 771-772.
 2. Али–заде  М. А., Алиев Р.Т.Содержание ДНК в сома­ти­ческой клетке и хро­мосоме у поли­плоидных форм пшеницы. Доклады АН СССР. Москва,1972,Т.203, № 4, с. 942-944.
 3. Али–заде  М. А., Алиев Р.Т. Содержание нуклеиновых кислот и азотистых ве­ществ у гетерозисных гибридов пшеницы. Цитология и генетика. Киев, 1974, Т. 8, №4, с.296-299.
 4. Алиев Р.Т.Али–заде  М. А. Степень изменения со­держания ДНК в сома­ти­­ческой клетке гетеро­зисных гибридов пшеницы при пря­мом и обратном скрещива­нии. Доклады ВАСХНИЛ. Москва, 1975, № 8, c.7-8.
 5. ГилязетдтновШ.Я., Яхин И. А., Камалетдиново М.А., Алиев Р.Т. Изменения содержания ДНК в разных органах и ткан­­­­­ях гетерозисных гибри­дов кукурузы и их родитель­ских форм. Физиология растений, Москва, 1977, Т.24, Вып. 3, с. 513-521.
 6. Алиев Р.Т. Мамедова А. Содержание нуклеиновых кислот и активность фото­химических реакций у тома­тов в связи с гетерозисом. Сельскохозяйственная биология, Москва: Агроп­ромиздат, 1986, № 4, c.67-70.
 7. Алиев Р.Т. Мамедова А. О механизме повышения содержания ДНК в клеточ­ных ядрах гетерозис­ных гиб­­­­­ридов пшеницы и тома­тов. Сельскохозяйственная  биология. Москва: Агропромиздат, 1987, № 6, c.9-12.
 8. Алиев Р.Т. Изменения соотношения фракций повторяющихся последовательностей в ге­но­­мах растений при гетеро­зисе. Журнал «Генетика», Москва, 1993, Т. 29, № 6, с 990-994
 9. Aliyev R.T., Coşkunçelebi K.,  Beyazoğlu O. Mısır (Zea Mays L.) Genetik Sistemlərində Gibrellik Asitin Meydana Getirdiyi Degişmeler. Türk bioloji dergisi BİOLOGY, Ankara, TÜRKİYE 1996, 20, p. 201-205.
 10. Aliyev R.T., Coşkunçelebi K.,  Beyazoğlu O. Effect of Gibberellinsс Aсid on the Alterations Caused by Drought Stress in the Genome of cotton (Gossypium hirsutum L.) seedlings. Turkish Journal of Biology, Ankara (Turkey), 1997, 21, № 2, p. 175-179.
 11. Aliyev R.T., Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O. Effect of Gibberellic Acid on the Nucleic Acids Content in Wheat Seedlings (Triticum aestivum L.) Grown under Water Deficit. Pakistan Journal of Biologi­cal Sciences. 2000, 3, 1, p. 24-26.
 12. Aliyev R.T. Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O.,  Hacıyeva Ş.İ. Alterations iin the genome of Wheat seedlings grown under drought stress and the effect of gibberellic acid on these alterations. Rivista di Biologia,2000, 93, p. 183-190.
 13. Aliyev R.T. Abbasov M.Changes in genome structure of wheat varieties caused by drought and salt stress  and effects of phytohormones on these changes. Copyright © 2004. New directions for a diverse planet: Proceedings of the 4th International Crop Science Congress Brisbane, Australia, 26 Sep–1 Oct 2004. www.cropscience.org.au.
 14. Ramiz Taqi Aliyev, Mehraj Ali Abbasov, Alamdar Charkas Mammadov Genetik Identification of Diploid and Tetraploid Wheat Species with RAPD Markers. Turkish Journal of Biology, 31, Ankara, 2007, p. 173-180.
 15. Shiri., Aliyev R.T.,  M.,Choukan, R.Water stress effects on combining ability and gene action of yield and genetic properties of drought tolerance indices in Maize. Research Journal of Environment Sciences, Academik Journal Inc, USA, 2010, v.4, p.75-84.
 16. Shiri.,M., Aliyev R.T., Choukan.,R. Drought Tolerance Evolution in Maize Hybrids using Biplot Method. Trends in Applied Sciences Research 5 (2),  Academik Journal Inc, USA, 2010, v.5,  p. 129-137.
 17. Sanjari A., Aliyev R.T.Masjedlou B.Evaluation of yield potential and stress adaptive trait in wheat genotypes under post anthesis drought stress conditions. African Journal of Agricultural Research Vol. 5(20), 2010, pp. 2829-2836.
 18. Sanjari Pireivatlou A., Aliyev R.T., Sorkhilalehloo B.Grain filling rate and duration in bread wheat under irrigated and drought stressed conditions. Journal of plant physiology and breeding., 2011, 1(1) 69-86.
 19. M. Shiri., Aliyev R.T.Effect of drought Stresss on Nucleic Acids Content Changes in Maize  Varieties. Research Journal of Biological Sciences 2012,7 (1), p.38-42.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7882781  
Ev tel. (+994 12) 5623477  
Faks  
Elektron poçtu aramiz@box.az