Allahmanlı Mahmud Qara oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, Kəmərli kəndi 
Təvəllüdü 01.09.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq

Aşıq Valehin həyat və yaradıcılığı

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq

Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

506

 

482

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsi  
Elmi əsərlərinin adları 1. «Aşıq Valehin sənət dünyası», Bakı, ADPİ, 1991.

2. «Ozan, aşiq və aşıq», Bakı, Ağrıdağ, 1997.

3. «Türk dastan yaradıcılığı», Bakı, Ağrıdağ, 1998.

4. «Ədəbi düşüncələr», Bakı, Avropa, 2006.

5. «Aşıq Ömərin yaradıcılığı», Bakı, ADPU, 2008.

6. «Ədəbiyyat məsələləri», Bakı, ADPU, 2009.

7. «Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri», Bakı, Elm və təhsil, 2011.

8. “Rasim Gənzəlinin bədii nəsri”, Bakı, Elm və təhsil, 2012.

9. “Folklorşünaslıq məsələləri”, Bakı, Elm və təhsil, 2012.

10. “Çağdaş ədəbi proses”, Bakı, ADPU, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 34 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları B.Çobanzadə adına Ukrayna Respublikasının qızıl medalı
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AZ 1000, Bakı, Üzeyir Hacıbəyli, 68.
Vəzifəsi Professor
Xidməti tel. (+994 12) 4930032
Mobil tel. (+994 50) 7314526 
Ev tel. (+994 12) 5811290  
Faks  
Elektron poçtu m.allahmanli@mail.ru