Hüseynova Almaz Həsən qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz rayonu 
Təvəllüdü 24.08.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.09

Folklorşünaslıq

Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığında dastançılıq məsələləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5 monoqrafiya, 1dərs vəsaiti, 1 tərtibat, 1 dərs proqramı, 142 məqalə

 

40 xaricdə məqaləMüəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığında dastançılıq məsələləri (monoqrafiya), Bakı: Azərnəşr, 2002, 124 s.

2. İki dastan, Bakı: Azərnəşr, 2006, 120 s.

3. Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığında (monoqrafiya), Bakı: Azərnəşr, 2011, 156 s. ¬

4. Azərbaycan mərasimləri mühacirət folklorşünaslığında (monoqrafiya), Bakı: Azərnəşr, 2011, 156 s.

5. Mühacirətdə folklor janrlarının tədqiqi (dərs vəsaiti), Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, 212 s.

6. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı (filoloji təhsilin bakalavr pilləsi üçün proqram), Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, 20 s.

7. Mühacirətdə folklor araşdırmaları, I kitab (tərtibat), Bakı: “Elm və təhsil”, 2015, 252 s.

8. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı (monoqrafiya), Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, 448 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Qızlar Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, İçərişəhər, Kiçik Qala Döngəsi, 31  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4981621 
Mobil tel. (+994 50) 5033204
Ev tel. (+994 12) 5942231
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu gunsel­­_gunsel@yahoo.co.uk