Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Abdullayev Məmməd Nuru oğlu
Alcanov Məzahir Əmircan oğlu
Abbasov Almuk Süleyman oğlu
Araslı Dürdanə Həmid qızı
Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu
Abdullayev Nadir Məmməd oğlu
Babayev Arif Miri oğlu
Babayev Mirbaba Mircavad oğlu
Barxalov Barxal Şaban oğlu
Bayramov Ayaz Hidayət oğlu
Cabbarov Rasim Baba oğlu
Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu
Cəfərova Elmira Əsəd qızı
Cəfərov Elçin İman oğlu
Əsgərzadə İman Novruz oğlu
Əjdərov Hüsnü-Cəngi Xəlil oğlu
Əliyev Vüqar Əmir oğlu
Əliyev Fərzalı Fazil oğlu
Əsədov Yusif Qəzənfər oğlu
Əmiraslanov İmaməddin Rəcəbəli oğlu
Əliyev Vaqif Məşədi oğlu
Hüseynova Dilarə Əşrəf qızı
Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu
Həsənov İlham Soltan oğlu
İsayev Abasət İsa oğlu
İsmayılov Cabir İbrahim oğlu
İzmaylov Azad Çingiz oğlu
İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu
Kərimova Elmira Məmmədəli qızı
Kərimova Tahirə Həzi qızı
Kazımova Səkinə Bəhmən qızı
Qurbanov Mirzə Əbdül oğlu
Qəhrəmanov Kamil Şamil oğlu
Quliyev Baxşəli İmamqulu oğlu
Mehdiyeva Rəfiqə Zabil qızı
Məmmədov Tofiq Gambay oğlu
Məmmədov Əli İsa oğlu
Mustafayeva Solmaz Nəriman qızı
Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu
Nəcəfov Arzu İslam oğlu
Nağıyev Şakir Məmməd oğlu
Rəhimov Rəşad Nizaməddin oğlu
Rəhimov Sədiyar Soltan oğlu
Sultanov Qeyis Cümşüd oğlu
Salamov Bəxtiyar Gülbala oğlu
Şahverdiyev Elman Məhəmməd oğlu
Tağıyev Oqtay Bahadır oğlu
Tahirov Bəkir Abbas oğlu
Vəzirov Hikmət Niyazi oğlu
Vəliyev Ramiz Qasım oğlu