Abasov Əli Seyidabbas oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh.    
Təvəllüdü 11.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Müasir elmin inkişafı baxımından məkan və zamanın dialektikası 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Materiyanın struktur səviyyələrinin məkan-zaman təşkili problemi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

147

 

28


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


12 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Məkan və zaman, məkan-zaman paradiqmalarını müxtəlif sistemlərin məkan-zaman təşkilatı baxımından əsaslandırılıb. XX əsrin 80-ci illərində idrak qaydalarının radikal transformasiyası tendensiyalarını üzə çıxarıb, elmdə müşahidə olunan böhran və yeni şüurun formalaşma prosesini nəzərdən keçirib. İdrakda ən yeni istiqamətlər və elmlərin konvergensiyası məsələləri üzərində işləyib. Hazırda klassik, qeyri-klassik, postqeyri-klassik idrak konsepsiyalarının korrelyasiyası üzərində işləyir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Современная мировая политика и нагорно-карабахская проблема. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. B., 2011, X-cu toplusu, 264 səh., s.71-76.

2. Региональная безопасность и урегулирование конфликтов на Южном Кавказе, // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah, B., Bozqurd, 2013, с. 161-171 (həmmüəllif);

3. Южный Кавказ: история в период застоя мирных переговоров, Qarabağ: dünən, bu gün və sabah, B., Bozqurd, 2013, с. 70-75;

4. Гендерный стереотип как фактор формирования жизненной стратегии населения в транзитный период (соав. Елена Касумова), // Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər), B., Təknur, 2012, с.186-233;

5. Новейшие направления познания: краткий обзор концепций, // Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur, s. 16-50

6. Азербайджан: государство, общество, религия, // Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013, s. 17-89

7. Вместо введения,// Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur, s. 15;

8. Вместо введения, // Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013, s. 13-16;

9. Azərbaycan Respublikası XX əsrin sonu – XXI əsrin başlanğıcında: ümumi səciyyə (həmmü. Svetlana Adıgözəlova), // Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər), B., Təknur, 2012, s. 5-58;

10. Трудный выбор государств Южного Кавказа // Сборник материалов международной научно-практической конференции по теме: Проблема безопасности в странах Южного Кавказа. Грузия, Тбилиси. 2013, с. 70-75;

11. Проблемы безопасности Южного Кавказа в контексте внутренней и внешней политики региона // Наука и культура, выпуск №20, Грузия, Тбилиси, 2013, с.21-35;

12. Гендерные исследования в Азербайджане // Вестник гос. Университета Тбилиси, выпуск №10, 2013, с. 41-61;

13. Эпоха глобализации ИКТ: социокультурные процессы // Сборник материалов международной научно-практической конференции по теме: ИКТ и глобализация, 2013, М. Канон +, 2013, с. 25-39

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Rusiya Federasiyası Yazıçılar Birliyinin üzvü

2. Rusiya Energetika və Ekologiya Akadeyasının həqiqi üzvü

3. "Dünya professorları sülh uğrunda" Beynəlxalq təşkilatının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti  Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik  
Təltif və mükafatları 1. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Qramotası

2. A.S. Qriboyedov adına medal

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115   
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4393484 
Mobil tel. (+994 50) 3373334 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu kila50@mail.ru