Əsədov Adil İsgəndər oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba şəhəri 
Təvəllüdü 01.10.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Təfəkkürün tarixi tipləri və mühəndis fəaliyyəti 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.11

Sosial fəlsəfə

Təfəkkür tipləri dinamikası “təbiət və cəmiyyət” sistemi kontekstində 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

219

 

10

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

1

Əsas elmi nailiyyətləri Beş bölümdən ibarət fəlsəfi sistemin yaradılması.

1) Gözəliyin fəlsəfəsi

2) Varlığın fəlsəfəsi

3) Təfəkkürün fəlsəfəsi

4) Əxlaqın fəlsəfəsi

5) Siyasət fəlsəfəsi

Elmi əsərlərinin adları

1. Формирование разумных экологических потребностей. - В кн.: Возвышение потребностей и формирование разумных потребностей. Тезисы выступлений учасников Всесоюзной научной конференции по проблемы соцтальных потребностей. Белгород, 2-4 октября 1985 г. М.: ИФАН, 1985, с.41-42

2. Способ мышления и инженерная деятельность. В кн.: Научно-технический прогресс: методология, идеология, практика. М.: Центр. совет философских (методологических) семинаров при Призидиуме АН СССЗ, 1989, с.171-178. (с соавторстве с Н.М.Мамедовым).

3. World and Europe: - Europe: Expectations and Reality. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS of the Second European Sosial Science conference EUROPE: Expectations and Reality The Challenge for the Sosial Sciences Bratislava, 13-18 June, 1998. Institute for Sosiology, Slovak Academy of Sciences / Published with the support of UNESCO, Paris, 1999, pp. 318-327

4. Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında. B.: Nurlan, 2005, 500 s.

5. Заметки о философском статусе понятия "мышление"// Вопросы философии, 2011, 6. с. 169-172

6. Adil Asadov. Manifestation of Realized and Unrealized Essence Beauty and Ugliness // Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy. Volume 1. Aesthetics and Philosophies of Art.  Athence,  the Greek Philosophical Society2018. - pp. s 21-24.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Fəlsəfi Maarifçilik Assosiayasının sədri
Pedaqoji fəaliyyəti 1994-95-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İntitutunun, 1996-97-ci illərdə BDU-nun professoru 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  

Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393479 
Mobil tel. (+994 50) 3733603 
Ev tel. (+994 12) 5799280 
Faks (+994 12) 5799280 
Elektron poçtu adil_asadov@mail.ru