Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistar Respublikası, Vardenis r-nu 
Təvəllüdü 1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


08.00.14

Dünya iqtisadiyyatı

Azərbaycan və Özbəkistan Respublikaları arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5307.01, 5310.01

İqtisadi nəzəriyyə, Dünya iqtisadiyyatı

Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artımın təmin edilməsinin xarici iqtisadi amilləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70


15

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

 

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. İqtisadi azadlıq və iqtisadi artım, İqtisad elmləri: Nəzəriyyə və Praktika. Rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal, №3-4 2007, s.56-63
  2. Сравнительное преимущество экспорта стран ГУАМ. Ukrainian Academy of foreign Trade, Киев 2007. s.31-38
  3. Qloballaşma şəraitində ölkə iqtisadiyyatında iqtisadi artımın xarici iqtisadi amilləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Qloballaşma mühitində milli iqtisadi inkişaf modelin formalaşması problemləri. Bakı:2010. s.115-155
  4. Xarici borcların iqtisadi təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi. Azərbaycanın vergi xəbərləri» jurnalı, Bakı: 2011, №12. s.77-87
  5. Xarici investisiyalar və iqtisadi artım. AMEA Xəbərlər "İQTİSADİYYAT" Seriyası, 2011 №4. s.153-160
  6. Проблема диверсификации внешнеэкономических связей в Азербайджане. Воронежский государственный
  7. университет инженерных технологий,  журнал "Финансы. Экономика. Стратегия", aprel 2012. s.34-38
  8. Xarici iqtisadi əlaqələr və iqtisadi artım. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2012, 448 s. 28 ş.ç.v
  9. Azərbaycanda xarici iqtisadi əlaqələrin modernləşməsi istiqamətləri. Azərbaycan MEA Məruzələr, №2, 2012. s.122-130.
  10. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər. Kollektiv monoqrafiya. AMEA iqtisadiyyat İnstitutu. s.113-160
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakultəsi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4393112 əlavə 114 
Mobil tel. (+994 50) 2018008 
Ev tel. (+994 12) 5988650 
Faks  
Elektron poçtu

fuadh@rambler.ru