Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıFüzuli rayonu 
Təvəllüdü 01.06.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan dövlət neft və sənaye Universiteti) 
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


08.00.07

Əməyin iqtisadiyyatı və elmi təşkili

İdarəetmə əməyinin təşkili və məsələləri və onun təkmilləşdirilməsinin həlli yolları (Bakı neft emalı və neft-kimya müəssisələrinin timsalında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

08.00.05

Xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması təşkilinin idarə edilməsi (sənaye)

Neft emal və neft-kimya müəssisələrinin təşkilinin idarə edilməsinin səmərəliyi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

260


45


30

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


38


1

Əsas elmi nailiyyətləri İdarəetmə işçilərinin sayının istehsalın mürəkkəblik amillərindən asılı olaraq idarəetmə funksiyası üzrə sayının hesablanmasının riyazi modeli və mexanikası işlənilmiş, idarəetmənin təşkilinin sosial səmərəliliyin müəyyən edilməsi və sənaye müəssisələrində mövcud idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsi metodikaları işlənilmiş; iqtisadi informasiyaların həcminin təyin edilməsinin iqtisadi-riyazi modeli təklif edilmiş; elmi rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə 18 kompleks proqram, regional innovasiya proqramı, müəssisə və regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları tərtib edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Müəssisələrin idarə edilməsinin iqtisadi və sosial səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Monoqrafiya (rus dilində). Bakı “Elm”, 1992, 152 s.

2. Məişət xidmətlərinin iqtisadiyyatı yəşkili və idarə edilməsi (dərslik). Bakı, “Azərnəşr”, 1992, 245 s.

3. Sənaye müəssisələrinin təşkilatı istehsalat sisteminin bazar şəraitinə uyğunlaşdırılması Monoqrafiya. (rus dilində). Bakı “Elm”, 2001, 128 s.

4. Marketinqin təşkili və idarə edilməsi. Monoqrafiya, Bakı, ADNA, 2004, 568 s.

5. Regioanal innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi Monoqrafiya. Bakı “Elm və təhsil”, 2013, 272 s.

6. Azərbaycan sənayesinin innovativ inkişafı. Monoqrafiya Moskva-Berlin, “Palmarium”, 2016, 232 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq informatizasiya və Eko-energetika Akademiyalarının, Ukrayna Texnologiya Akademiyasının həqiqi özvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının professoru 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Tərəqqi” medalı. “Adam Smit adına qızıl medal”. “İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasında xidmətlərinə görə” Beynəlxalq Ali medal. “Qızıl qələm” diplomu, Avropa Nəşri Mətbu Evinin qızıl medalı, “XXI əsrin tanınmış alimi” Beynəlxalq diplomu.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5113779 
Mobil tel. (+994 50)  3164091 
Ev tel. (+994 12)  3476799 
Faks  
Elektron poçtu

tarbiz.aliyev@bk.ru