Yüzbaşıyeva Gülşən Zahid qızı

 

Veb-sayt     Image result for Yüzbaşıyeva Gülşən Zahid qızı  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 19.07.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı08.00.21

Экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями

Структура производства легкой промышленности и пути повышения ее эффективности в условиях союзной республики (на примере АзССР)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100


2


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

3
Əsas elmi nailiyyətləri İqtisadiyyatın sənaye sektorunda restruktrizsaiya probleminin hərtərəfli araşdırılmasına nail olunmuşdur. Xüsusən son dövrlərdə iqtisadi artım problemlərinin tədqiqi üzrə əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Проблемы структурной перестройки экономики Азербайджана в новых условиях развития» (1994)

2. Структурная перестройка экономики Азербайджана на современном этапе развития (1997)

3. Реструктуризация промышленности Азербайджана (2003)

4. Влияние азербайджанского менталитета на экономическое развитие страны (2010)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2005-ci ildə AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi fakir tarixi şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5372278
Mobil tel. (+994 50) 3670204 
Ev tel. (+994 12) 5544973 
Faks  
Elektron poçtu

shobe5252@mail.ru