Köçərli İradə Tofiq qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, İsalı kəndi   
Təvəllüdü 11.09.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

6213.01

Musiqi sənəti

Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığında “Şikəstə”                            

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı6213.01

Musiqi sənəti

Aşıq sənətində sinkretizm və sintez problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70-ə yaxın məqalə, 3 monoqrafiya, 3 kitab

 

4  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərinin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlin mühüm elmi nəticəsi – “Azərbaycan etnomusiqişünaslığı üzrə oçerklər” 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığında “şikəstə”
  2. Aşıq sənəti: musiqili-poetik janrlar
  3. Aşıq sənəti: sinkretizm və sintez problemləri
  4. Musiqi dolu sətirlər (məqalələr toplusu)
  5. Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin “Reyhan”  dastanı
  6. Məmməd Saleh İsmayılovun not əlyazmaları
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  “Folklor və etnoqrafiya”  Beynəlxalq Elmi Jurnalının Redaksiya heyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, professor 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Qabaqcıl təhsil işçisi” – şərəf nişanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6480864 
Ev tel. (+994 12) 5107752 
Faks  
Elektron poçtu i.kocharli@gmail.com