Abdullayeva Rəna Həbib qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.   
Təvəllüdü 30.01.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası  
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.04

Estetika

Musiqinin funksiyasının estetik təhlili və onun Azərbaycan estetik fikir tarixində tədqiq təcrübəsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

620301

İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi

İnformasiya mədəniyyətində bədii üslub problemi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

14


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

12

Əsas elmi nailiyyətləri Üslub və forma yaranmasının kulturoloji problemlərinin tədqiqi
Elmi əsərlərinin adları 1) Müasir sənətşünaslıq: mənbələr, problemlər və metodlar

2) İnformasiya mədəniyyətində bədii üslub problemləri

3) Memarlıq, dizayn və incəsənətdə üslub və formayaranmanın əsasları

4) Semiotika 

5) Forma nəzəriyyəsi və s.   

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 25 il 
Digər fəaliyyəti  1) Memarlıq və incəsənət üzrə problem şurasının üzvü

2) “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” beynəlxalq elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü

3) Dissertasiya Şurası nəzdində fəaliyyət göstərən seminarın üzvü

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri  
Xidməti tel. (+994 12) 5393539 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu cult_rena@yahoo.com