Məmmədova İlhamə Gülbala qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 26.04.1980
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.07

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

Şimali Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları (XIX – XX əsrin əvvəlləri)

Elmlər doktoru dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5102.01

Etnoqrafiya və etnologiya

XIX – XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərinin mədəni irsi (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda şəhər mədəniyyətinin etnoqrafik tədqiqi 
Elmi əsərlərinin adları
 1. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları. Bakı: Elm, 2011, 230 s. (monoqrafiya)
 2. Elxanilər dövründə dövlət və hüquq // BDUTarix fakültəsi aspirantlarının Xalq Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunmuş I elmi-praktik konfransı, Bakı, 2002, s. 39-42
 3. Hülakülər dövründə məhkəmə sistemi // BDUTarix fakültəsi aspirantlarının Xalq Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunmuş II elmi-praktik konfransı, Bakı, 2003, s. 112-115
 4. Lahıcda qarşılıqlı yardım formaları // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2006, №2, s.174-177
 5. Azərbaycanda toy mərasimləri ilə bağlı qarşılıqlı yardım formaları // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2007, №2, s.274-279
 6. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım forması „ortaqlıq“ // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2008, №1, s.179-185
 7. Azərbaycanda yas mərasimləri ilə bağlı qarşılıqlı yardım formaları // Tarix və onun problemləri, Bakı: 2008, №1-2, s.369-372
 8. Sənətkarlıqla bağlı qarşılıqlı yardım formaları // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), Bakı: Elm, 2008, №10, s.83-90
 9. Qarşılıqlı yardım institutu “iməclik„ haqqında // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı: Elm, 2008, №2, s.357-361
 10. Azərbaycanda xalq yaşayış evlərinin inşasında el köməkliyi (XIX –XX əsrin əvvəlləri) // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2008, №5, s. 117-122
 11. Balıqçılıq və ovçuluqla bağlı “şəriklik” // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2009, №1, s.107-112 (T.Bünyadovla birgə)
 12. Azərbaycanda adqoyma mərasimi və antroponimlərin etnoqrafik xüsusiyyətləri // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2009, №2, s. 199-206 (B.Əmənova ilə birgə)
 13. Формы взаимопомощи, связанные со скотоводством в Азербайджане // Актуальные проблемы современной науки, Москва: Спутник+, 2009, №4, с. 17-20
 14. Azərbaycanda bayram mərasimləri ilə bağlı qarşılıqlı yardım formaları // Unudulmaqda olan milli-mənəvi dəyərlərimiz və ənənələrimiz, Dünya Gənc Yazarlar Birliyi, Bakı, 2010 s.58-67
 15. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım institutunun mahiyyəti və təşəkkülü // Bakı Universitetinin Xəbərləri, BDU nəşriyyatı, 2010, s. 168-173
 16. Azərbaycanda gender bərabərliyinin etnoqrafik aspektləri // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2010, №1, s. 226-230
 17. Təbriz şəhərində yaşayış məskənləri və evlər (XIX –XX əsrin əvvəlləri) //“Türk dünyası: Dünəni və bugünü„ (beynəlxalq elmi konfrans), Bakı, 2011, s.310-312
 18. Təbriz şəhərində yaşayış məskənləri və evlər (XIX –XX əsrin əvvəlləri) // „Türk dünyası: Dünəni və bugünü“ 23-25 may 2011 Beynəlxalq elmi konfransın Materialları, I cild,  Bakı, 2012, s.233-237
 19. Təbriz şəhərinin məhəllələri (XIX-XX əsrin əvvəlləri) // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2011, №2, s. 187-197
 20. XIX –XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərində su təchizati (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) //       Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2012, №1, s. 134-143
 21. Təbrizin Əlişah məscidi və ya Ərk qalası (etnoarxeoloji tədqiqat) // Azərbaycan  arxeologiyası, 2012, №2
 22. Anenevi Tebriz şirniyatlarının etnografik hususiyyetleri // IV Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca-İğdır Yemekleri Sempozyumu, 1-4 mayis 2012
 23. XIX — XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərinin qadın geyimləri (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı: Nafta-Press, 2012, №2, s.133-145
 24. XIX – XX asrın öncesinde Tebriz şehrinde bayram yemekleri // III Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak kültürü ve Erzurum yemekleri sempozyumu, 19-21 ekim 2011, İstanbul, 2012,  s.196-200
 25. Этнографические сведения о городе Тебриз в европейских мемуарных источниках // Гiлея (Науковiй вiснiк), випуск 69 (№2), Киiв, 2013, с.319-323
 26. Qismət olsa, Təbrizdə görüşərik... (Teymur Bünyadov – 85)// Dəli Kür qəzeti, 31 yanvar 2013, №1 (194)
 27. XIX — XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərində xalq təbibləri və təbabət (tarixi-etnoqrafik  tədqiqat) // AMEA Məruzələri, 2013, №1, s.175-183
 28. Təbriz bazarı XIX — XX əsrin əvvəllərində (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) // Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), Bakı: Elm, 2013
 29. Evliya Çələbinin “Səyahətnamə”sində Təbriz  şəhərinə dair etnoqrafik bilgilər // Bakı   Universitetinin Xəbərləri, BDU nəşriyyatı, 2013, №1, s.146-154
 30. XIX – XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərində hamamlar (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2013, №1, s.121-127
 31. XIX — XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərinin kişi geyimləri (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2013, №2, s.130-134
 32. Təbriz şəhərində ənənəvi bəzəklər: zinət və kosmetik vasitələr (XIX — XX əsrin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri, Bakı: 2013, №3
 33. Təbriz şəhərində mərasim yeməkləri // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2013, Bakı:     Ziya, 2013, s.330-338
 34. XIX-XX əsrin əvvəllərində Təbriz şəhərinin məscidləri (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) //   Tarix və onun problemləri, Bakı: 2013, №1, s.237-245
 35. Təbriz şəhərinin tarixi bağ və parkları (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) // “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində” adlı Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı 10-14 noyabr 2013
 36. О блюде  «Семени», в городе Тебризе // Сохранение национальных традиций питания в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летия Н.И.Ковалева, Санкт-Петербург: Издательство Лема, 2013, с.17-21
 37. Тебризско-Крымские торговые связи в средние века //  Научные чтения памяти У.Боданиниского. Международная научная конференция, Бахчисарай, 23-27 октября 2013 г. Симферополь: Антиква, 2013, с.45-46
 38. Təbrizin Göy məscidi və ya İslam firuzəsi // Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları (Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları). 27-28 iyun 2013, s.648-649
 39. Все, что мы знаем о Новрузе, 18 марта 2014 // http://news.day.az/society/
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 506 34 54
Ev tel. (+994 12) 539 04 31
Faks  
Elektron poçtu ilhame.mamadova@gmail.com