Muradov Vidadi Aydın oğlu

 

Anadan olduğu yer Bərdə şəhəri, Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü 05.03.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Kooperasiya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın İrəvan bölgəsində xalçaçılığın inkişafı tarixi (XVIII əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəli) 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

XVIII-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

23

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Xalçaçılıq sənətinin tarixi köklərinin araşdırılması, qədim ənənələrin təhlili və müqayisəsi, Azərbaycan xalçaçılığının əhali tarixi aspektində öyrənilməsi, xalça qruplarının təsnifatı prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi, dünya muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan milli xalçaların üzə çıxarılması və obyektiv ünvanlandırılması və s. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan. xalçaları. Bakı, Elm, 2008, 436 s.

2. Azərbaycan mədəniyyətində xalçaçılığın yeri və rolu. Bakı, Diplomat, 2009, 154 s.,

3. Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı, Elm, 2010, 272 s.

4. Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı, Elm, 2010, 64 s.

5. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı, Elm, 2011, 280 s.

6. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı, Elm, 2011, 112 s.

7. Azərbaycan xalçaları. Şirvan qrupu. Bakı, Elm, 2011, 72 s.

8. Azərbaycan xalçaları. Təbriz qrupu. Bakı, Elm, 2011, 80 s.

9. Aserbaidschanische teppiche. Karabach Gruppe. Bakı, Elm, 2011, 64 p.

10. Azerbaijani carpets. Karabakh Group. Baku, Elm, 2011, 64 p.

11. Les tapis Azerbaïdjanais .Groupe de Karabakh. Bakou, Elm, 2011, 64 p.

12. Азербайджанские ковры. Гарабахская группа. Бaку, Elm, 2011, 64 c.

13. Aserbaidschanische Teppiche. Irevan-Gruppe. Bakı, Elm, 2011, 112 p.

14. Les tapis Azerbaidjanais. Groupe d’İrevan. Bakou, Elm, 2011, 112 p.

15. Azerbaijani carpets. İravan group. Baku, Elm, 2011, 112 p.

16. Азербайджанские ковры. Иреванская группа. Бaку, Elm, 2011, 112 c.

17. Aserbaidschanische teppiche. Schirwan-gruppe, Bakı, Elm, 2011, 72 p.

18. Azerbaijani carpets. Shirvan group. Baku, Elm, 2011, 72 p.

19. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Shirvan. Bakou, Elm, 2011, 72 p.

20. Азербайджанские ковры. Ширванская группа. Бaку, Elm, 2011, 72 c.

21. Aserbaidschanische Teppiche. Täbris-Gruppe. Bakı, Elm, 2011, 80 p.

22. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Tabriz. Bakou, Elm, 2011, 80 p.

23. Azerbaijani carpets. Tabriz group. Baku, Elm, 2011, 80 p.

24. Азербайджанские ковры. Тебризская группа. Бaку, Elm, 2011. 80 c.

25. Azərbaycan xalçaları. Bakı qrupu. Bakı, Elm, 2012, 72 s.

26. Azərbaycan xalçaları. Naxçıvan qrupu. Bakı, Elm, 2012, 80 s.

27. Azərbaycan xalçaları. Quba qrupu. Bakı, Elm, 2012, 80 s.

28. Azərbaycan xalçaları. Gəncə qrupu”. Bakı, Elm, 2012, 96 s.

29. Azərbaycan xalçaları. Qazax-Borçalı qrupu. Bakı, Elm, 2012, 120 s.

30. Aserbaidschanische Teppiche. Baku-Gruppe. Bakı, Elm, 2012, 72 p.

31. Azerbaijani carpets. Baku Group. Baku, Elm, 2012, 72 p.

32. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Bakou. Bakou, Elm, 2012, 72 p.

33. Азербайджанские ковры. Бакинская группа. Бaку, Elm, 2012, 72 c.

34. Aserbaidschanische Teppiche. Gändschä-Gruppe. Bakı, Elm, 2012, 96 p.

35. Azerbaijani carpets. Ganja group. Baku, Elm, 2012, 96 p.

36. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Gandja. Bakou: Elm, 2012, 96 p.

37. Азербайджанские ковры. Гянджинская группа. Бaку, Elm, 2012, 96 c.

38. Aserbaidschanische teppiche. Nachitschewan Gruppe. Bakı. Elm, 2012, 80 p.

39. Azerbaijani carpets. Nakhchivan group. Baku, Elm, 2012, 80 p.

40. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Nakhitchevan. Bakou, Elm, 2012, 80 p.

41. Азербайджанские ковры. Нахчыванская группа. Бaку, Elm, 2012, 80 c.

42. Aserbaidschanische teppiche. Guba-Gruppe. Bakı, Elm, 2012, 80 p.

43. Azerbaijani carpets. Guba group. Baku: Elm, 2012, 80 p.

44. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Gouba. Bakou, Elm, 2012, 80 p.

45. Азербайджанские ковры. Губинская группа. Бaку, Elm, 2012. 80 c.

46. Aserbaidschanische teppiche. Gruppe Gasach-Bortschaly. Bakı, Elm, 2012. 120 p.

47. Azerbaijani carpets. Gazakh-Borchali group. Baku, Elm, 2012, 120 p.

48. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Gazakh- Baurthalı. Bakou, Elm, 2012, 120 p.

49. Азербайджанские ковры. Газахско-Борчалинская группа. Бaку, Elm, 2012, 120 c.

50. Azərbaycan xalçaları. Təbriz qrupu. Bakı, Elm, 2013, 362 s.

51. Aserbaidschanische Teppiche. Täbris-Gruppe. Freiburg: Modoverlag, 2013, 362 p.

52. Tappeti Azerbaigiani I Tabriz. Roma: B.M.B. Pubblicita S.R.L, 2013, 362 p.

53. Azerbayacan halıları. Tebriz grubu. İstanbul: Numune, 2013, 362 s.

54. Azerbaijani carpets. Tabriz group. London: Halı publications, 2013. 362 p.

55. Азербайджанские ковры. Тебризская группа. Москва, Бюджет, 2013, 362 c.

56. וידאדי מוראדוב. שטיחי אזרבייג'ן קבוצת תבריז, ירושלים, גשרים, 2013 , 362 עמודים,

57. Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Tabrız. Paris, 2013. 362 p.

58. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti. Bakı, Elm, 2013,132 s.

59. Азербайджанское ковровое искусство, Москва, Бюджет, 2013, 132 с.

60. Naxçıvan xalçaçıları. Bakı, Elm, 2013, 156 s.

61. Нахчыванские ковроткачи. Москва, Бюджет, 2013, 156 с.

62. Nakhchivan carpet weavers. Hudson Publishing, New York, 2014,152 p.

63. Qazax-Borçalı bölgəsinin xalçaçıları (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində) (dərs vəsaiti). Bakı, Elm, 2014, 328 s.

64. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu (broşür-kataloq). Nyu-York, Hudson Publishing, 2014, 28 s.

65. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: tarixi və xalçaları. (monoqrafiya). Bakı, MHS, 2015, 224 s.

66. Qarabağ bölgəsinin xalçaçılıq tarixi (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində) (dərs vəsaiti). Bakı, Elm, 2015, 564 s.

67. Дербентское ковроткачество (монография, соавтор Магомедхан Магомедханов). Баку, Элм, 2016, 248 с

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. YUNESCO-nun Mənəvi ənənələr, mədəni xüsusiyyətlər və Şimali Qafqazda dinlərarası dialoq üzrə komparativ tədqiqatlar Kafedrasının professoru,

2. Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM) üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Asiya Universitetinin professoru  
Digər fəaliyyəti  “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin Sədri 
Təltif və mükafatları 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi (07.11.2013),

2. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi (30.05.2014),

3. “Şöhrət” ordeni (07.03.2016).  

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Xalçaşünaslıq sektorunun müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5108419 
Mobil tel. (+994 50) 2056002 
Ev tel. (+994 12) 4656658 
Faks (+994 12) 4659037  
Elektron poçtu vidadimuradov@gmail.com