Məmmədli Əliağa Əyyub oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 09.01.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Antropologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.07

Etnoqrafiya

Azərbaycan kəndində müasir etnomədəni proseslər 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
07.00.07

Etnoqrafiya, etnologiya, antropologiya

Azərbaycanda müasir etnomədəni proseslərin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

86


16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda müasir etnomədəni proseslərin mahiyyətini və istiqamətlərini müəyyənləşdirilməsi. Azərbaycanda müaisr etnoslararası münasibətlərə təsir edən amillərin müəyyənləşdirilməsi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Азербайджанцы. Историко-этнографический очерк. Баку, 1998

2. Azeris. A historical ethnographic essay. Baku, 2005

3. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: основные тенденции и перспективы. Баку, 2008

4. Müasir cəmiyyət və etnomədəni müxtəliflik (etnoloji oçerklər)

5. Ethnic Minorities and the Democratization of Azerbaijani Society.

6. Некоторые аспекты современной этнической ситуации в Азербайджане

7. Об основных направлениях современной этнической политики в Азербайджане

8. Карабах сегодня 

9. Aspects of the contemporary ethnic situation in Azerbaijan

10. Soviet-Era Anthropology by Azerbaijani Scholars

11. Этносоциология в Азербайджане – истоки, проблемы, уроки

12. Особенности этнокультурных процессов в Азербайджане

13. Peculiarities of the formation of azerbaijanis' ethnic identity in soviet era

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2010-cu ilədən Azərbaycan Turizm və menecment universitetində "Azərbaycan etnologiyası", "Dünya mədəni irsi", "Etnoqrafiya" fənnləri üzrə mühazirələr və seminarlar.

2016-cı ildən AMEA Magistraturasında "Etnologiyanın əsasları", "Etnologiyada nəzəriyyələr", "Etnososiologiya", "Antropologiyanın müasir problemlər" fənnləri üzrə mühazirələr və seminarlar. 

Digər fəaliyyəti  AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış Dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Şuranın üzvüdür. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid p., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6164136 
Ev tel. (+994 12) 5392189 
Faks  
Elektron poçtu aliaghamammadli@gmail.com