Qasımova Sara Yunus qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 22.07.1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.02 

SSRİ tarixi

Azərbaycan (Cənubi) III-VII əsrlərdə (etno-mədəni, ictimai-iqtisadi tarix problemləri)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.02 

Vətən tarixi

Orta əsr Azərbaycanında xristianlıq (nestorianlıq)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31


13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Cənubi Azərbaycanın ilk orta əsrlər tarixinin ilk dəfə ümumiləşdirilərək araşdırılması, xristianlığın nestorian təriqətinin Azərbaycanda kökləri, orta fans yazılarının oxunması

Elmi əsərlərinin adları

  1. Южный Азербайджан в III-VII вв. Баку, 1983
  2. Среднеперсидская эпиграфика Кавказской Албании (Дербент). Баку, 1994
  3. Христианство в Азербайджане в раннем средневековые. Баку, 2005
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1990-1996-cı illərdə Bakı Ali Hərbi Məktəbində dərs demiş, 2001-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin magistraturasında mühazirələr oxuyur.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Arxeologiya və etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 5145523
Ev tel. (+994 12) 5984864 
Faks  
Elektron poçtu sara1943@mail.ru