Seyfullayev Fərid Saməddin oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıSumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 01.05.1969  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2417.01

Botanika

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

4


1

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dendroxronoloji metodlardan istifadə edilməklə şabalıdyarpaq palıdın radial artım xüsusisyyətləri, bu artıma hansı mühit amillərinin limitləndirici təsir etməsi tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda radial artımda müşahidə edilən ritmlər aşkarlanmış, bu ritmlər ilə günəş aktivliyi və təbii mühit amilləri arasında yüksək korrelyasiya və koherentlik müəyyən edilmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq şabalıdyarpaq palıdın oduncağında stabil karbon izotop analizi aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Natural Pinus kochiana forests of Azerbaijan, Of the second İnternational Symposium on climate change and dendrochronology in Caspian Ecosystems, (2010) ( in a co-authorshi

2. Особенности радиалного прироста дуба каштанолистного в Гиркаском Начианалном Парке. Международный Государственный Экологический Университет имени А.Д. Сахарова (Белорусия), №3, с.109-113. (2014)

3. Hirkan Milli Parkının düzən meşələrində yayılmış şabalıdyarpaq palıdın anatomik tədqiqi.. Qafqaz Universitetinin Jurnalı (kimya və biologiya bölməsi), Cild 3, №1, s. 57-62. (2015)

4 Dendroclimatological investigation of the relict chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia) in Azerbaijan. XIX International Botanical Congress. China: Shenzhen, p. 181-198. (2017) .( in a co-authorship)

5. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış oduncaq nümunələrinin dendroarxeoloji tədqiqi. Azərbaycan arxeologiyası. Cild: 20 Say: 1 ISSN 2218 – 0346, s.84-92. (2017.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi şurasınmın üzvü

MNB Gənc alim və mütəxəsisilər şurasının sədri

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Beynəlxalq oduncaq anatomiyası cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 2 nömrəli məktəb-lisey 
Digər fəaliyyəti  Horizon2020 programının ərzaq təhlükəsizliyi, davamlı kənd təsərrüfatı, dəniz və dəniz tədqiqatları, bioekonomika və biotexnologiya üzrə milli əlaqələndiricisi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat BağıAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40  
Vəzifəsi Bitkilərin xəstəlik və zərərviricilərə qarşı mübarizə sektorunun rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5024321 
Mobil tel. (+994 55) 6150905 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu fseyfullayev@yahoo.com