Həsənova Əzizə Rəsul qizi

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam r., Gülablı k. 
Təvəllüdü 25.10.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2108.01

Astrofizika və ulduz astronomiyası

A və F ifratnəhəng ulduz atmosferlərinin spektrofotometrik tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

5


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri

Qalaktika müstəvisində və yüksək Qalaktik enliklərdə yerləşən seçilmiş ifratnəhəng ulduzların fiziki parametrləri təyin edilmiş, bu ifratnəhənglərin kimyəvi tərkibinin fərqli olduğu aşkar edilmiş, onların mümkün genetik əlaqələri araşdırılmışdır. Model üsulu ilə 89 Her, φ Cas, ν Her, α Lyr, γ Gem ulduzlarının atmosfer parametrləri və kimyəvi tərkibi təyin edilmişdir.

İlk dəfə tapılmışdır ki, 89 Her ulduzu spektrində müşahidə olunan Ha xətti profilində udulma komponentlərinin şüa sürətləri, udulma və şüalanma komponentlərinin ekvivalent enləri, həmçinin ulduzun parlaqlığı 283 günlük periodla sinxron olaraq dəyişir. Alınmış bu nəticələr ulduzun qoşalığı haqqında olan fərziyyələrlə tamamilə üst-üstə düşür. 

Elmi əsərlərinin adları

1. С.Q.Зейналов, А.М.Халилов, А.Р.Гасанова Спектроскопическое исследование сверхгиганта 89 Геркулеса //Киев (Украина), Кинематика и физика небесных тел, 1988, т.4, №5, с.19-24.

2. А.М.Халилов, З.А.Самедов, А.Р.Гасанова, Исследование сверхгиганта 89 Her //Москва (РФ) Астрономический журнал, 2008, т.85, № 10, с.940-945.

3. А.Р.Гасанова, А.М.Халилов, Я.М.Магеррамов. Исследование спектральных линий Hα и дублета натрия NaD в спектре звезды post-AGB  HD161796 //Kинематика и физика небесных тел, 2014, т.30, № 6, с.41-52.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının nəzdində olan FD.01.241 Dissertasiya Şurasının Elmi katibi,

Həmkarlar Təşkilatı bürosunun üzvü. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, AZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev ad. qəsəbə 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108291 
Mobil tel. (+994 55) 8608643, (+994 70) 9968643 
Ev tel. (+994 12) 5138789 
Faks (+994 12) 975268 
Elektron poçtu

hasanovaaziza@gmail.com