Bayramov Elxan Şıxbala oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qobustan rayonu, Təklə kəndi
Təvəllüdü 09.12.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

030027

Torpaqşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Bayramov E.Ş. Boz çəmən torpaqların antropogen təsirdən dəyişilməsi. Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları “Elm”, 1997, səh 122

2. Бабаев М.П., Оруджева Н.Г., Аббасов И.А., Мирза-заде Р.И., Байрамов Э.Ш. Диагностика антропогенных почв сухих субтропических степей Азербайджана. Материалы Международной Конференции. “Проблемы Антропогенного Почвообразования”, Москва, том I, 1997, с. 144-146.

3. Babayev M.P., OrucovaN.O., Mirzəzadə R.İ., Bayramov E.Ş. Arid zonada çoxillik antropogen amillərin torpağa və ətraf mühitə təsiri. “Sumqayıt: Ekologiya və İnkişaf” elmi praktik konfransının tezisləri, 1999 cəh. 72

4. Babayev M.P., Orujova N.H., Mirzazade R.I., Bayramov E.Sh. Impact of long-term Antropogenic factors to soil and environment in the arid. “Sumgayit: Ecology and Progress” scientific practical conference, Abstracts. Sumgayit, 1999, p. 72.

5. Orujova N.H., Mirzazade R.I., Bayramov E.Sh. Influence long standing of Antropogen Action on soil Cover and Environment in arid zone. Proceedings of the first Baku international congress “Energy, ecology, economy”, Baku, 1999.

6. Бабаев М.П., Оруджева Н.Г., Аббасов И.А., Мирза-заде Р.И., Байрамов Э.Ш. Система орошаемых почв антропогенных ландшавтов Азербайджана. Баку, изд. “Сабах”, 1997, 16 с.

7. Babayev M.P., Cəfərov A.B., Orucova N.O., Mirzəzadə R.İ., Bayramov E.Ş., Sultanova N.Z. Xırda təsərrüfat torpaqlarının öyrənilməsi, istifadəsi və bonitirovkasına dair metodik tövsiyyələr. “Selen” Bakı 2000, səh 88.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı, Əhmədli qəsəbəsi, 622-ci küçə, 9
Vəzifəsi Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 3769736
Mobil tel. (+994 50) 3598644
Ev tel. (+994 12) 5331051
Faks (+994 12) 3769736
Elektron poçtu e.bayramov@ameaytp.az