Əkbərov Mehman Əsgər oğlu

 

Anadan olduğu yer Masallı r-nu, Şərəfə k.   
Təvəllüdü 14 fevral 1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

01.049

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Stibium-arsenium bərk məhlullarında yükdaşıyıcıların qalvanomaqnit xas­sə­ləri və energetik spektri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dən çox

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Güclü buxarlanan maddələrin göyərdilməsi üçün iki yeni qurğu işlənib hazırlanmışdır. Donor və akseptor aşkarları ilə legirlənmiş stibium və sti­bium-arsenium bərk məhlullarının qalvano­maq­nit xas­sə­lərini və energetik spektrinin para­metrlərini öyrənmək üçün bu materiallarda Fermi səthinin təklif olunmuş elektron və deşik modeli eksperi­mentlə təsdiq olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1977-1987-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda (indiki ADNA) müəllim işləmişdir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi mərkəzi, AZ1143, Bakı, Yasamal rayonu, H.Cavid pr. 111

Vəzifəsi Fizika, riyaziyyat, mexanika, kosmos, astrono­mi­ya redaksiyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5397158, (+994 12) 5397159, əlavə 1-21 
Mobil tel. (+994 55) 6356546 
Ev tel. (+994 12) 4797006 
Faks  
Elektron poçtu mehmanakberov@yahoo.com