Kələntərova Məlahət Məmməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 4.12.1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov ad.Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.01.02.

Rus ədəbiyyatı

Sergey Fyodoroviç Budantsevin yaradıcılığında Şərq mövzusu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

141-dən çox


12

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Dissertasiya “Sergey Fyodoroviç Budansevin yaradıcılığı”.

3 cilddə  “Rus folkloru” ali məktəb dərsliyi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. 20-30-cu illər ədəbi təngidi. “Russkaya literatura”  jurnalı.SSRİ EA Rus Ədəbiyyatı İnstitutu (Puşkinskiy Dom), 1978, No 3, s.155-163, Leninqrad/Peterburq.

2.S.Budantsevin yaradıcılığınds Azərbaycan və Şərq.Ümumittifaq Elmi Konfransın Tezisləri. SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutu, 1978, c.2, 1 hissə, s.67-69, Mockva. .

3. Beynəlmiləlçilik sovet ədəbiyyatının əsasıdır. Ümumittifaq Elmi-nəzəri konfransın tezisləri. Qırğızıstan Dövlət Universiteti. 1978, s.130-132. Frunze/ Bişkek.

4. Cergey Budantsev və Şərq.  Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı.1981, 20 s. Tiflis.

5.Rus ədəbiyyatında Birinci Pyotrun surəti (XVIII-XX əsrlər). May 1988. S.-Peterburq.

6.Vasil Bıkov yaradıcılığının poetikası. Beynəlxalq Sımpoziumun Tezisləri. Oktyabr, 1999. Minsk Dövlət Universiteti. Belarus.Respublikası. Minsk.

7.”Kalqay” jurnalı, NoNo11,14/ 1999, NoNo15,16/ 2000. Bursa, Türkiyə.

8. M.Qorkinin “Həyatın dibində” pyesində humanizm probleminin həllində Quranın rolu. Xalqlar Dostluğu Universiteti. Noyabr, 2000, Moskva.

9.Vasiliy Şukşin. Giriş sözü. “Kalina krasnaya” toplusu. ÖTETİ nəşriyyatı, 2000, Ankara, Türkiyə.

10.Rus folkloru. 3 cilddə (epos, lirika, drama). Türk Cümhuriyyəti Ali məktəbləri üçün dərslik. Kayseri, 2001. Türkiyə.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1996-2001-də Erciyes Universiteti Senatının həqiqi üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti

1965-1977 – M.F.Axundov adına APİ (APDİ) – müəllim;

1977-1996 – M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti (BDU – müəllim, ba.ş müəllim, dosent;

1989-1996 – BDU nəzdində Ali Məktəb Müəllimlərinin Təkmilləşdirilməsi İnstitutunda xüsusi kurslar üzrə mühazirə və seminar dərsləri tərəfimdən aparılmışdır;

1996 – 2001 – Türkiyə Cümhuriyyəti, Kayseri şəhəri, Erciyes Universiteti, Fən-Ədəbiyyat Fakültəsi, Yabançı Dillər Bölümü, Rus Dili və Ədəbiyyatı Ana Bilim Dalı – dosent-doktor.

2008 – “Xəzər” Universiteti, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, dosent. 
Digər fəaliyyəti 

1.Erciyes Universitetində Azərbaycan, rus, türk ədəbiyyatı, folkloru, tarix və fəlsəfə üzrə Senatın həqiqi üzvü;

2.Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Cəmiyyətiin,  TÜDEV-in, üzvü;

3.Azərbaycan Respublikası Qadınlar Şurasının üzvü;

4.Bakı, Nizami rayonu “Bilik” cəmiyyətində  mühazirəçi;

5.Tofiq İsmayılov adına Bakı məktəbli gənclər sarayında mühazirəçi;

6.BDU Humanitar bölüm, filologiya fakültəsi “Elmi xəbərlər” redaksiya heyətinin

üzvü;

7.H.B.Zərdabi adına Dünya Azərbaycanlıları Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəyasət heyətinin üzvü;

8.“İntellekt” qəzeti redaksiya heyətinin üzvü və müxbiri.

9.“Kaspiy” (rus və azərbaqcan dilində), “Təzadlar”, “İzvestiya” qəzetlərinin müxbiri.

10.Yuri Pompeyevin “Qarabağın qanlı girdabı” 100s., Salam Sadıqovun “Ölüm batal-yonu”  220 s., G Əliyevanın “Azərbaycan füzulişünaslığının inkişaf mərhələləri” 200 s., S.Budansevin “Qəmər ayı Ramazan” 20 s., “Hindistanın forpostu” 15 s., “Zaur Qədimbəyov dostlarının və yaxınlarının xatirəsində” kitabını 168 s., türk yazıçısı Turqut Özakmanın “Şu Çılgın Türkler” 780 s. və b. tərcümə etmişəm. 
Təltif və mükafatları

1966-cı ildə Azərb SSR Ali Sovetinə seçkilərdə fəal iştiraka görə Oktyabr rayon soveti və APİ-nin rəhbərliyi tərəfindən təltif edilmişəm;

1987-ci ildə Ümumittifaq Elmi konfransın təşkilində fəal iştirak münaibətilə BDU rəhbərliyi tərəfindən təşəkkür;

1997-ci ildə Erciyes Universitetinin Onur Plakesi ilə təltif;

2000-ci ildə “Novruz” bayramının təşkili münasibəti ilə Erciyes Universineni rəhbərliyi tərəfindən Onur Plakesi ilə təltif olunmuşam.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5055516 
Mobil tel. (+994 51) 4784704 
Ev tel. (+994 12) 4212475 
Faks  
Elektron poçtu kelenterli43@mail.ru ; mkelenterova@gmail.com