Sayılov Bəxtiyar Sahib oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan şəhəri   
Təvəllüdü 29.08.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5102.01

Etnoqrafiya

Şəhər həyat tərzinin ailə-məişət sferasının etnik xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sosialoji tətqiqatla ailə məişət problemləri öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Основные показатели образа жизни населения г. Мингечаура. - Тезисы докладов конференции «Великий Октябрь и развитие археологической и этнографической науки в Азербайджане». Баку: Элм, 1988, сс. 137-138.

2. Структуры и функции семейно-бытовой сферы жизнедеятельности в городе. – Известия АН Азерб. ССР, серия истории, философии и права. Баку, 1990, №3, с. 102. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2010-cu ildə “Tərəqqi “ medalı ilə təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi,

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Z.Tağıyev küçəsi 4 
Vəzifəsi Elmi-maarif şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5981746 
Mobil tel. (+994 50) 3736126 
Ev tel. (+994 12) 4402840 
Faks  
Elektron poçtu

baxtiyar56@mail.ru