Həsənli Amal Rasim oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 04.08.1988 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5308.01

Ümumi iqtisadiyyat 

Funksional maliyyə konsepsiyasının makroiqtisadi tənzimlədə tətbiqi problemləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

1 monaqrafiya, 25 elmi məqalə


5 məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1) Makroiqtisadi tənzimləmə və maliyyə resurslarının idarə edilməsinin nəzəri-metodolji əsasları:

2) Milli iqtisasdi təhlükəsizliyin təmin edilməsində makroiqtisadi tənzimləmə və maliyyə axınlarının idarə olunması vəzifələri

3) Maliyyə axınlarının idarə edilməsində rasionallıq meyarları və hədəflərinin seçimi

4) Büdcə siyasətində inkişaf, səmərəlilik və nəticəlilik məqsədlərinin uzlaşdırılması xüsusiyyətləri

5) Maliyyə axınlarının iqtisadi inkişafa təsirliyinin artırılması istiqamətləri

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (2014/2015-2015/2016-cı tədris illəri)
  2. Bakı Dövlət Universiteti (2015/2016-2016/2017-ci tədris illəri)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə keçirilmiş müsabiqədə həvəsləndirici mükafata layiq görülmüşdür. (2018)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Elm Tarixi İnstitutuAZ1143, H.Cavid pr.,115, 2-ci mərtəbə  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu amalhasanli888@gmail.com